Adobe CS3 - upravljanje paketom proizvoda

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Adobe Creative Suite 3 nudi još neke proizvode koji su neophodni za rad Grafičkim dizajnerima. To su Acrobat i Bridge koji služe za preview i sinkronizaciju softverskog paketa, tj. za standardizaciju rada sa ostalim programima u paketu (Photoshop, Illustrator, InDesign).

Cilj
Cilj seminara je omogućiti polazniku lakšu manipulaciju kompletnim softverskim paketom CS3 pomoću aplikacije Adobe Bridge te ga dodatno osposobiti za proces grafičke reprodukcije. Detaljno se obrađuje Adobe Acrobat i PDF format kako bi se stekao uvid u sve mogućnosti paketa i u jedinstvenost PDF formata, današnje konstante u grafičkom dizajnu.

Sadržaj

 • Standardi grafičke reprodukcije - podešavanje postavki programa, temporary datoteke, backup and recovery, formati grafičke pripreme, standardi boja i rezolucija
 • Adobe Bridge - sinkronizacija Adobe aplikacija pomoću Bridge-a, preview dokumenata, automatizacija
 • Adobe Acrobat - verzije programa i njihove razlike, podešavanje aplikacije , interaktivni dokumenti, Overprint preview
 • Karakteristike PDF formata - vrste PDF dokumenata i njihove značajke, kreiranje izlaznog PDF dokumenta, Photoshop, Illustrator i InDesign PDF
 • Upravljanje ispisom - ispis pomoću Adobe aplikacija, postavke pisača, najčešći problemi u tisku

Predznanje

 • Adobe Photoshop CS3 - obrada slike, Adobe Illustrator CS3 - grafičko crtanje i dizajn, Adobe InDesign CS3 - prijelom stranica i priprema za tisak ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal
Softver: Adobe Bridge, Adobe Acrobat

Dodatne informacije
Seminar je jedan od nastavnih cjelina za program obrazovanja "Računalni grafički dizajner" - usavršavanje.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne