MS Word (napredno)

Lokacije
Suvremeno učilište u Splitu
Put brodarice 6
21000 Split
Tel: 021/323-077, 021/339-170, 098/430-037
Fax: 021/323-078
Gotovčeva 1/I
10000 Zagreb
Tel: 021/323-077, 098/430-037
Šetalište 13. divizije 68
51000 Rijeka
Tel: 021/323-077, 098/430-037
Zrinsko Frankopanska 16
23000 Zadar
Tel: 021/323-077, 098/430-037
Petra Svačića bb
20340 Ploče
Tel: 020/670-703
Ćira Carića 4
20000 Dubrovnik
Tel: 021/323-077, 098/430-037
Cilj i zadatak nastavnog predmeta Obrada teksta/Word - napredno korištenje je upoznavanje kandidata sa naprednim tehnikama obrade teksta u programu za obradu teksta Word te ih osposobiti za složenije zadatke.

Sadržaj:

- rad sa predlošcima
- rad sa stilovima, automatsko kreiranje sadržaja dokumenta
- tablice (formatiranje, tabulatori, polja…)
- cirkularna pisma, naljepnice, omotnice
- okviri, grafikoni
- umetanje jednadžbi i rad sa jednadžbama
- obične liste, numeričke liste
- provjera pravopisa
- bilješke, zaglavlje, podnožje dokumenta
- praktični zadaci i vježbe za polaznika

Potrebno predznanje:

  • osnove Word-a
  • osnove Windows-a
Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne