SAP korisnik - Financijsko računovodstvo (kupci)

Lokacije
WIFI Croatia / SAP
Vlaška ulica 70a/III
10000 Zagreb
Tel: 01/4553-020
Fax: 01/4553-029
Osnažite Vašu karijeru SAP certifikatom! SAP certificirani zaposlenici OSNAŽIT će Vašu tvrtku!

Cilj:

SAP edukacija i certifikacija za krajnje korisnike namijenjena je postojećim korisnicima SAP-ovog sustava te osobama bez predznanja o SAP-ovom sustavu. Program edukacije za krajnje korisnike osigurava zaposlenicima osnaživanje karijere i mogućnost napredovanja, uštedu vremena i bolju organizaciju svakodnevnih obveza te diferencirane konkurentske prednosti. Certificirani stručnjaci tvrtkama će omogućiti brzu prilagodbu promjenama, povećanje kvalitete pružanja usluga, kvalificirane ljudske potencijale te mogućnost rada na budućim implementacijskim projektima.

Sadržaj tečaja:

Pregled salda konta dobavljača, matični podaci (otvaranje konta dobavljača, unos podataka, prikaz promjena, zatvaranje konta, arhiviranje i brisanje konta), knjiženja dokumenata (knjiženje računa dobavljača, odobrenja dobavljača, složena knjiženja, pojednostavljenje knjiženja, periodična knjiženja, transakcije između šifri tvrtki, posebni postupci knjiženja glavne knjige), isprave u salda kontima dobavljača (prikaz isprava i promjena), prispijeća uplata (ručni primitak uplate sa skontom i preostale stavke, brzi unos, Avise, analiza konta, opomene, korespondencija, pisanje izvještaja, pisanje zaključnih financijskih izvještaja - Vježbe.

Predznanje: SAP osnovni tečaj.

Priprema za SAP certifikaciju: SAP osnovni tečaj, SAP financijsko računovodstvo (kupci) i vježbe.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne