Web dizajner

Lokacije
Ekspert - škole informatike
Dolac 8/III
51000 Rijeka
Tel: 051/541-472, 051/336-820
Izrada web stranica u HTML-u, izrada web stranica u Macromedia Dreamweaveru i CSS-u, animacije za web, Flash i multimedia, obrada slike za web, Photoshop i objava stranica na internetu.

Izrada WEB stranica HTML

Putem HTML-a polaznik se upoznaje s prikazom elemenata na web stranici, te za izradu kvalitetnih i optimiziranih web stranica. Svaki web dizajner u nekoj fazi izrade web stranica treba izvršiti izmjene unutar samog koda, poput umetanja JavaScript-a i sl. Naročito je nužno poznavanje HTML koda za one koji žele programirati web stranice koristeći ASP, ASP, NET ili PHP. Putem koda, polaznik može izraditi jednostavnu Internet stranicu i na nju ugraditi potreban tekst, tablice, forme, postaviti hyperlink-ove te napraviti stranicu u okvirima (frames).

Izrada WEB stranica MACROMEDIA DREAMVIEWER I CSS

Gotovo svaka izrada Internet stranice započinje u Macromedia Dreamweaver-u zbog jednostavnog sučelja. Nakon upoznavanja sučelja programa, uči se adresirati i pregledavati stranice, dodavati i obrađivati tekst, određivati postavke stranice, odlomaka, ubacivanje slika, posebnih znakova, okvira i sjena. Zatim se obrađuje postavljati linkove, nešto više o formatima slika te ubacivanje i uređivanje tablice. Također se uči ubacivati gumbiće iz Flash-a, dodavati Rollover-e. Nauči se izraditi Internet stranicu pomoću Okvira, te napraviti predložak. To se sve napravi i u CSS-u, u kojem se nauči i dodavati novi stil, mijenjati podlogu odlomka, stila i stanja linka i sl.

Animacije za WEB, Flash i multimedia

Flash nudi najveću mogućnost animacije sadržaja. Polaznik se upoznaje s kreiranjem vektorske grafike, izradom animacija metodom Frame by Frame, Shape Tween i Motion Tween, korištenjem maski pri izradi animacije, izradom animacije kretanja objekta po željenoj krivulji, oplemenjivanje animacija zvučnim sadržajem, korištenjem jednostavnih ActionScript komandi, izradom Preloadera, umetanje Flash sadržaja u HTML dokumente. Početni ekran programa Flash: Izbornici, Trake s alatima, Alati za crtanje: Pencil, Line, Oval, Rectangle, Brush, Pen, Uređivanje i grupiranje slojeva, Importiranje grafike iz drugih aplikacija, Boje, Simboli i instance, Biblioteka simbola, Osnove animacije: Timeline, Keyframe, Motion tween, Motion guide, Upotreba scene, Shape tween, Morf animacije, Zvukovi: Importiranje, Razlika wav-mp3, Interna kompresija, Povezivanje zvukova i akcija, Napredne tehnike crtanja, Sastavljanje filma i umetanje na Web stranicu...

Obrada slike za WEB, Photoshop

Photoshop je vodeći grafički program za obradu slika. Njegova logika, stabilnost i kompatibilnost s drugim grafičkim programima daje mu pravo da glasi kao najbolji program u svojoj domeni. Polaznik će naučiti s lakoćom retuširati slike, izrađivati specijalne prostorne i tekstualne efekte, raditi korekciju boja, moćno upotrebljavati filtere, te pripremati slike za tisak ili web stranice. Uvod u program: početni ekran, izbornici, trake s alatima, Podešavanje dokumenta: visina, širina, rezolucija, pozadina, mjerne jedinice, Alati za crtanje, Alati za toniranje i fokusiranje, Osnovne palete, Alati za označavanje, Slojevi (Layers), Gradient alati, Prostoručne i precizne transformacije, Tekstualni alati, Efekti, Filteri, Podešavanje i prilagodba slike, Uvoz slike, Izvoz slike u razne slikovne formate (TIFF, EPS, JPG, BMP, GIF), Povezivanje Photoshop-a sa drugim aplikacijama, Vježbe i primjeri…

Objava stranica na internet

Nakon uspješno naučenih elemenata za izradu Internet stranice, polaznici se upoznaju sa osnovnim pravilima za njihovu objavu. Najprije nauče kako rezervirati prostor na poslužitelju i to putem T-com-a, Iskona I nekih drugih stranih poslužitelja. Zatim objavljuju stranice i to na dva načina: preko vanjskog FTP programa i putem Dreamweavera).

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne