Web master

Lokacije
Ekspert - škole informatike
Dolac 8/III
51000 Rijeka
Tel: 051/541-472, 051/336-820
Web programiranje u JavaScript-u. Web programiranje u CSS-u. WEB programiranje u PHP-u. Rad s bazama podataka, MySQL. Programiranje u PHP-u i MySQL-u.

Web programiranje - JavaScript

Javascript je jednostavan programski jezik koji umećemo u HTML dokument da bi uz pomoć njega mogli pristupiti elementima web stranice proširujući na taj način njene mogućnosti. Uz pomoć Javascripta vaše će stranice postati interaktivne i dinamične, a potreba komunikacije sa serverom svesti će se na minimum. Polaznik će steći osnovna znanja o programiranju koja će pomoći pri učenju ostalih programskih jezika (C, Java), naučiti upravljati elementima HTML stranice (prozorima, padajućim izbornicima, itd.), naučiti kako na HTML stranici Javascriptom reagirati na neki događaj (npr. klik miša),naučiti osnove dinamičkog HTML-a, znati kako funkcionira objektni model vaše stranice, kako koristiti Javascript da bi "oživjeli stranicu", znati provjeriti podatke koje je korisnik unio u
formular prije nego budu proslijeđeni na server. Upoznavanje sa skriptnim jezicima, Upotreba skripti na web stranicama, Struktura JavaScript jezika, Svojstva, metode i upotreba objekata (Math, Navigator, Window, Date objekti ), Polja, Stringovi i substringovi, Povezivanje grafike i Javascripta, Upotreba događaja (onClick, onMouseOver, onMouseOut, onFocus, onBlur...) Pisanje jednostavnih JavaScript programa, Izrada on-line kataloga i interaktivnih formulara, Provjera forme, Razvoj alata za pretraživanje stranica…

Web programiranje - CSS

U ovom dijelu se uči kako uči u kod stranice napravljene u Macromedia Dreamweaver-u te iste stvari koje se dizajniraju putem tog jednostavnog sučelja, napraviti i putem CSS-a. Uči se adresirati i pregledavati stranice, dodavati i obrađivati tekst, određivati postavke stranice, odlomaka, ubacivanje slika, posebnih znakova, okvira i sjena. Zatim se obrađuje postavljati linkove, nešto više o formatima slika te ubacivanje i uređivanje tablice. Također se uči ubacivati gumbiće iz Flash-a, dodavati Rollover-e. Nauči se izraditi Internet stranicu pomoću Okvira, te napraviti predložak, dodavati novi stil, mijenjati podlogu odlomka, stila i stanja linka i sl.

WEB programiranje, PHP

Uvod u PHP , što je PHP, povijest PHP-a, mogućnosti PHP-a ,koje platforme, web servere i baze, podataka podržava, instalacija i podešavanje PHP-a, sigurnost Osnovna sintaksa jezika, kombiniranje sa HTML-om, komentari. Ispis na web stranicu - naredba print. Varijable, osnovni tipovi podataka, varijable, deklaracija, inicijalizacija i vidljivost varijabli, varijable unutar varijabli (dinamičke varijable), varijable definirane van PHP-a, konstante. Operatori (matematički, pridruživanja...), stringovi i funkcije za rad sa stringovima, funkcije za rad sa varijablama, funkcije za dinamičku promjenu tipa varijable Naredbe za kontrolu toka, blokovi naredbi, relacijski operatori, logički operatori, grananje tijeka programa - naredbe if, else, elseif, switch, petlje - naredba for, while, do-while, foreach Vidljivost varijabli Polja, što je polje, stvaranje polja, rad sa poljem, asocijativna polja, višedimenzionalna polja, pristup, elementima polja / naredba foreach, spajanje polja, sortiranje polja. Klase i objekti, osnovno o objektima, stvaranje objekta, svojstva objekta, metode objekta, nasljeđivanje, Formulari, veza između PHP-a i HTML-a, globalne varijable i varijable okoline,čitanje HTML formulara, načini prijenosa podataka iz formulara.

Baze podataka, MySQL

Poslovni korisnici zahtijevaju bolje alate za pretraživanje i korištenje većih količina podataka. SQL je osnovni standard za pristup bazama podataka, kojeg danas podržavaju svi proizvođači baza podataka. Poznavanje SQL-a bitno je za sve koji se u radu susreću s bazama podataka, posebno za administratore i programere. Osposobiti polaznike za rad s SQL-om, osnovnim standardom za pristup bazama podataka. Nakon odslušanog seminara znat ćete modelirati strukturu baze podataka te manipulirati podacima u bazi (pregledavati, dodavati, brisati, mijenjati) upotrebom naredbi SQL-a. Posebni naglasak postavljen je na upite bazi podataka. Uz to polaznici će naučiti modelirati bazu podataka ER dijagramima i koristiti SQL alate MS SQL Servera. Definicija relacijske baze podataka, Normalne forme, ER model, Što je SQL i čemu služi, DDL, DML, DCL i DQL kao osnovni dijelovi SQL jezika, Pravila i sintaksa SQL-a, Tipovi podataka, Naredba SELECT, Jednostavni upiti, Uvjetni upiti
i korištenje izraza, Aritmetički i logički operatori, Operatori usporedbe, Funkcije, Upiti nad više tablica, Sortiranje, Izmjena zapisa, Brisanje i dodavanje zapisa… Prošireno znanje SQL jezika logičan je nastavak za sve korisnike koji se u radu koriste bazama podataka, bez obzira koju računalnu platformu i bazu podataka koriste. Napredno upoznavanje s SQL-om posebno je bitno za administratore baza podataka, sistem inženjere i programere. Osposobiti polaznike za naprednije tehnike rada sa SQL-om i bazama podataka, kao što su agregatne funkcije, upoznati polaznike sa pogledima i indeksima, objasniti pojmove trigger i stored procedure, osposobiti polaznike za definiranje i upotrebu korisničkih tipova i funkcija. Uvod u rad s alatima za programiranje SQL Servera, Grupiranje upita i rad s agregatnim funkcijama, Podupiti, Pogledi (Views), Indeksi, Korisnički definirani tipovi (UDT) i korisnički definirane funkcije (UDF), Stored procedures, Triggers, Optimiziranje upita, Vježbe i praktični primjeri…

Objava stranica na internet

Nakon uspješno naučenih elemenata za izradu Internet stranice, polaznici se upoznaju sa osnovnim pravilima za njihovu objavu. Najprije nauče kako rezervirati prostor na poslužitelju i to putem T-com-a, Iskona I nekih drugih stranih poslužitelja. Zatim objavljuju stranice i to na dva načina: preko vanjskog FTP programa i putem Dreamweavera).

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne