Administriranje baze podataka - MS SQL Server

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Poslovni korisnici zahtijevaju dostupnost sve veće količine podataka, pa shodno tome i pouzdane baze podataka koje će moći čuvati tako velike količine podataka koje se mogu mjeriti i u terabajtima. Microsoft SQL Server omogućava čuvanje podataka, ali i laku administraciju što je cilj većine baza podataka. Osim toga, omogućava i laku integraciju u klijent - server arhitekturu te stapanje sa Microsoft .Net platformom za pristup podacima putem interneta.

Cilj:
Nakon odslušanog seminara znat ćete instalirati i održavati SQL server, pratiti njegove performanse, instalirati jednu ili više instanci baza, raditi sa bazama podataka (planirati, kreirati, održavati, brisati), održavati bazu podataka i njenu sigurnost (izrađujući rezervne kopije, restauraciju, transfer podataka, dozvole, autorizacije), ukratko - moći ćete se baviti kompletnom administracijom baze podataka.

Sadržaj seminara:

Pojam i sadržaj SQL servera, Verzije SQL servera i instalacija (izrada više instanci), Izrada djeljenih informacija i log datoteke, Dijagram baze podataka i Query analyzer, Rad sa bazom podataka (planiranje, kreiranje, brisanje, datoteke baze podataka), Sigurnost i SQL server (prijavni i korisnički nalozi, prijave, autorizacija, uloge, dozvole), Konfiguracija i administracija SQL Servera (SQL Agent Mail, SQL Mail, kreiranje poslova i operatera), Rezervne kopije, Restauracija podataka, Nadgledanje SQL servera i performanse, Upiti i performanse upita, Transfer podataka…

Predznanje:
P01: Osnove PC računala i MS Windows
N01: Administranje operativnog sustava
P11: MS Access - relacijske baze podataka
ili odgovarajuća znanja i vještine

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne