Novell Linux Services (Course 3015 v1.0)

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Ovaj tečaj uči IT profesionalce izvođenju administratorskih zadataka koristeći Novell servise, uključene u 1.0 verziju Nterprise Linux Services. Polaznik će kroz nastavu na osnovu scenarija iznova kreirati Web bazirana rješenja koristeći servise iz Nterprise Linux Servera.

Cilj:
Na ovom seminaru polaznik će se upoznati sa Enterprise konceptom mrežne administracije, primjenjivom na velikom broju dislociranih računala te sa kontrolom korisničkih računa iz jedne točke. Osnovni sadržaj seminara može se sažeti u 10 poglavlja:
1. Pregled Linux okruženja
2. Instalacija i upgrade Novell Nterprise Linux Services
3. Directory Services sa eDirecotry
4. Upravljanje korisničkin računima na NNLS-u
5. Sinhronizacija korisničkih podataka na NNLS-u
6. Sustav za upravljanje korisničkim dokumentima na NNLS-u
7. Upravljanje printerima na NNLS-u
8. Web Mail pristup na NNLS-u
9. Web pristup sistemu u jednoj točki putem Virtual Office-a
10. Priprema za Novell CLE Practicum

Sadržaj seminara:

Section 1: Pregled Linux okruženja
Karakteristike linuxa
Korištenje Linux komandno liniskog sučelja
Upravljanje Linux Datotečnim Sustavom
Upravljanje Linux Aplikacijama
Upravljanje mrežnim uređajima

Section 2: Instalacija i upgrade Novell Nterprise Linux Services
Opis Novell Nterprise Linux Services (NNLS) sustava
Izvođenje NNLS instalacije
Upravljanje NNLS-om uz pomoće Red Carpet alata

Section 3: Directory Services sa eDirecotry
Objašnjenje uloge eDirectory servisa
Objašnjenje rada eDirecotrya
Izvođenje eDirecotry administratorkih zadataka

Section 4: Upravljanje korisničkin računima na NNLS-u
Upravljanje korisničkim objektima iManager programom
Pregled korisničkih informacija putem eGuide programa
Pristup linux servisima preko Linux user Management (LUM) sučelja

Section 5: Sinhronizacija korisničkih podataka na NNLS-u
Objašnjenje kako DirXML radi
Instalacija DirXML Starter paketa
Implementacija Delimited Text Drivera za DirXML
Implementacija eDirectory Drivera za DirXML

Section 6: Sustav za upravljanje korisničkim dokumentima na NNLS-u
Objašnjenje svrhe i arhitekture iFolder sustava
Instalacija i konfiguriranje iFoldera
Objašnjenje svrhe i arhitekture Samba servisa
Instalacija i konfuriranje Sambe
Objašnjenje uloge i funkcija NetStorage sustava
Instalacija i konfiguriranje NetStoraga

Section 7: Upravljanje printerima na NNLS-u
Definiranje prednosti iPrint sustava
Objašnjenje kako radi iPrint
Instalacija i konfiguriranje iPrinta
Printanje sa iPrintom

Section 8: Web Mail pristup na NNLS-u
Definiranje prednosti NetMail servisa
Opis NetMail komponenti
Objašnjenje kako radi NetMail
Instalacija NetMaila
Konfigururanje i korištenje NetMaila

Section 9: Web pristup sistemu u jednoj točki putem Virtual Office-a
Opis Virtualnog Office-a
Instaliranje Virtualnog Office-a
Konfiguriranje Virtualnog Office-a

Section 10: Priprema za Novell CLE Practicum
Scenarijske vježbe:
Scenario 1: Instalacija NNLS (obavezno)
Scenario 2: Poslovna Dokumentacija 1
Scenario 3: Poslovna Dokumentacija 2
Scenario 4: Poslovna Dokumentacija 3

Predznanje:
Seminar je primarno namjenjen Novell CNE Linux profesionalcima, i Novell CNA administratorima sa osnovnim znanjem o eDirectory sustavu. Mogu ga pratiti svi koji se žele spremati za Novell CLE Practicum (050-685)ispit.

Priprema za ispit:
Ovaj seminar, skupa sa Fundamentals of Novell eDirectory(3017), priprema polaznika za izlazak na Novell Certified Linux Engineer (Novell CLE) certifikacijski Practicum ispit. Novell CLE ispit je namjenjen administratorima koji imaju iskustva u radu sa linux baziranim mrežama, i polaznicima koji su položili Novell CLP ispit.
Kao i kod svih Novell cetfikata, seminar nije obavezan. Polaznik jedino treba položiti Novell CLE Practicum (050-685) ispit kako bi dobio certifikat. Novell CLE Practicum ispit je scenarijski test, gdje je potrebno pokazati adekvatno znanje u rješavanju realnih problema. Kandidat mora demonstirati da zna što u određenoj situaciji treba napraviti i kako.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne