Hardverske komponente računala

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Tržište osobnih računala spada u najturbulentnije od svih tržišta. Novosti se uvode svakih nekoliko mjeseci, a novi standardi i proizvođači hardverskih komponenti se pojavljuju ili nestaju jednom mjesečno. Kako u moru informacija pronaći prave i prepoznati sadašnje i buduće trendove u industriji hardvera? Kako naučiti sve što je bitno o grafičkim karticama, višejezgrenim mikroprocesorima, matičnim pločama i ostalim komponentama PC računala?

Pohađanjem ovog seminara, organiziranog u skladu s nastavnim planom organizacije CompTIA i njenog programa certifikacije A+. CompTIA organizacija okuplja sve bitne proizvođače hardvera i softvera (Intel, Canon, AMD, Microsoft...) u jedinstvenu grupu koja daje preporuku razvoja PC hardvera. Seminar će Vas upoznati sa svim komponentama PC računala, njihovim ulogama, načinom rada i aktualnim modelima i standardima. Možete biti sigurni da po završetku seminara čitanje informatičkih časopisa, razgovor sa službom za korisnike ili kupovina računala više neće biti ista, s obzirom da ćete razumjeti svaki pojam ili tehnologiju.

Cilj:
Cilj ovog seminara je upoznati polaznike sa dijelovima PC računala i standardima industrije hardvera. Polaznik će nakon odslušanog seminara znati prepoznati sve hardverske komponente, ali i ispravno odabrati nove komponente za sklapanje ili popravljanje PC računala. Također, naučiti ćete kako ispravno i profesionalno komunicirati sa klijentima koji Vam se obrate za popravak računala, ili za savjet prilikom kupovine računala. Seminar se posebno preporuča PC serviserima, sistemskim i mrežnim administratorima kao izvrsno kompletiranje i sistematizacija znanja, trgovcima informatičkom opremom ali i svim osobama koje se osjećaju izgubljeno u moru pojmova i modela informatičke industrije.

Sadržaj seminara:

Osnovni pojmovi i koncepti (komunikacija sa strankama, podjela hardvera, povijest računala, osnovni dijelovi i definicije računala), sistemska jedinica PC računala ( vrste i standardi kućišta i jedinice napajanja računala), matična ploča (dijelovi, faktori oblika, chipset, sabirnice, utori za proširenje), mikroprocesori (osnovni pojmovi, načina rada, vrste hlađenja, detaljno upoznavanje sa svim Intel i AMD modelima), memorije (princip rada, vrste, pakiranja, radna i cache memorija), uređaji za pohranu podataka (pojmovi brzine i kapaciteta, čvrsti diskovi i njihovi standardi, optički pogoni, memorijske kartice), ulazni uređaji (miš, tipkovnica, skeneri, kamere, pregled aktualnih modela i tehnologija), audio-video podsustav (grafička kartica, pregled modela ATI i nVidia, CRT i LCD monitori, projektori, zvučne kartice i zvučnički sustavi), komunikacijski podsustav (modem, mrežne kartice, WLAN tehnologije), pisači ( tehnologije korištene u pisačima, matrični, inkjet i laserski pisači, povezivanje pisača i rad s potrošnim materijalom), prijenosna računala (tehnologije, prijenosna i ručna računala)

Predznanje:
P01: Osnove rada PC računala i MS Windows
ili odgovarajuća znanja i vještine

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne