Adobe Flash: Rich Content Creation

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Macromedia Flash je razvojni alat za kreiranje interaktivnih web sadržaja neovisnih o platformama korisnika te prilagodljivih različitim brzinama pristupa Internetu. Tržište seminara stavljeno je na osnove rada s Macromedia Flash alatom za razvoj vektorske grafike i animacija prilagođenih za objavljivanje na Internetu, kako samostalno, tako i u sklopu drugih web sadržaja.

Cilj:
Upoznati kreiranje vektorske grafike, izradu animacija metodom Frame by Frame, Shape Tween i Motion Tween, korištenje maski pri izradu animacije, izrada animacije kretanja objekta po željenoj krivulji, oplemenjivanje animacija zvučnim sadržajem, korištenje jednostavnih ActionScript komandi, izrada Preloadera, umetanje Flash sadržaja u HTML dokumente.

Sadržaj seminara:

Početni ekran programa Flash: Izbornici, Trake s alatima, Alati za crtanje: Pencil, Line, Oval, Rectangle, Brush, Pen, Uređivanje i grupiranje slojeva, Importiranje grafike iz drugih aplikacija, Boje, Simboli i instance, Biblioteka simbola, Osnove animacije: Timeline, Keyframe, Motion tween, Motion guide, Upotreba scene, Shape tween, Morf animacije, Zvukovi: Importiranje, Razlika wav-mp3, Interna kompresija, Povezivanje zvukova i akcija, Napredne tehnike crtanja, Sastavljanje filma i umetanje na Web stranicu...

Predznanje:
P01: Osnove PC računala i Windows
P18: MS Internet Explorer & Outlook Express - Internet i rad na mreži

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne