Adobe Flash: Action Script

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Nastavak seminara Flash: Rich Content Creation predstavlja nadogradnju Vašeg znanja kroz razvoj aplikacija pomoću skriptnog jezika ActionScript. Korištenjem skripti u Flash unosimo interaktivnost i široku lepezu novih mogućnosti.

Cilj:
Rad s varijablama, korištenje formi, korištenje gotovih funkcija objekata i njihovih metoda, manipuliranje objektima pomoću akcija, kreiranje animacija uz korištenje ActionScripta, učitavanje gotovog Flash filma u MovieClip, slanje varijabli izvan Flash-a, prikazivanje dinamičkih sadržaja unutar Flash-a.

Sadržaj seminara:

Objektno programiranje: Primjena u Flash-u, Actionscript, Dodavanje akcija na frameove i gumbe, Struktura programa: Interna struktura, Objekti, Properties, Metode, varijable, Slash i Dot sintaksa, Pristup varijablama unutar Movie Clip instanci, Struktura kôda: Koncept funkcija, Vlastite funkcije, Korištenje instanci, Interaktivne mape: Akcije vs. metode, startDrag i stopDrag akcije, Operatori, dinamički Text Box, Upravljivi Movie Clip, Povlačenje i smještanje objekata, Zvukovi: Zvučni objekt, Slider, Dodavanje zvuka na vremensku liniju (Timeline), Podešavanje jačine zvuka...

Predznanje:
W03: Flash: Rich Content Creation
ili odgovarajuće znanje i vještine

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne