Adobe Authorware Fundamentals

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Macromedia Authorware je vodeći alat za izradu interaktivnih, e-learning aplikacija. Authorware Fundamentals seminar daje budućim developerima e-learning sadržaja potrebno znanje i praksu za laganu i brzu izradu edukacijskih aplikacija. Lak je za uporabu, a sadržaj se može objaviti na CD-ROM-u, Internetu ili lokalnoj mreži.

Cilj:
Upoznavanje sa Authorware programom, kreiranje i manipuliranje grafičkim objektima, importiranje multimedijalnih sadržaja, kreiranje interakcija, upoznavanje sa Authorware sistemskim varijablama, Hot Spot, Time Limit, Tries Limit, Conditional i Target Area reakcija, korištenje Authorware modela…

Sadržaj seminara:

Opis početnog ekrana, Upotreba alata za crtanje, Ikone za čekanje, brisanje, animaciju, i interakciju, Kreiranje Interakcijskih dijelova dokumenta, Kreiranje interakcije za unos teksta, Interakcija za unos teksta, Nadogradnja interakcije za unos teksta, Korištenje ikone za odlučivanje, Korištenje ikone za digitalni film, Kreiranje menija, Upotreba biblioteka, Pripremanje datoteka za objavljivanje, Objavljivanje datoteka za Web…

Predznanje:
P01: Osnove PC računala i Windows
P18: MS Internet Explorer & Outlook Express - Internet i rad na mreži
ili odgovarajuća znanja i vještine

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne