Adobe Director Fundamentals

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Director nudi rješenje za razvoj visokokvalitetnih multimedijalnih sadržaja na medijima (CD, DVD) i webu sa izuzetnim 3D okruženjem te interaktivnim prezentacijama s mogućnosti izrade edukativnih aplikacija.

Cilj:
Nakon odslušanog seminara polaznik će znati izrađivati multimedijske elemente, objavljivati animacije na medijima i poznavati programiranje u Lingo programskom jeziku.

Sadržaj seminara:

Osnove Directora, Kreiranje i unos te sekvenciranje Director elemenata, Izrada animacija, Ubacivanje zvuka i videa, Upoznavanje Lingo programskog jezika, Izrada multimedijalnih projekata, Fontovi i izbornici, Behaviors, Markeri i navigacija, Animirane liste, Tranzicije, Interaktivnost, Napredne tehnike animacije, Ključni okviri i slojevi (layers), Sinhronizacija s digitalnim videom, Naprednije korištenje programskog jezika Lingo, Optimiziranje skripti, Baze podataka i liste, Objavljivanje na raznim medijima, Upotreba Linga na Webu…

Predznanje:

P01: Osnove PC računala i Windows
P18: MS Internet Explorer & Outlook Express - Internet i rad na mreži
ili odgovarajuća znanja i vještine

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne