Javascript - osnove skriptnog jezika

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Javascript je jednostavan programski jezik koji umećemo u HTML dokument da bi uz pomoć njega mogli pristupiti elementima web stranice proširujući na taj način njene mogućnosti. Uz pomoć Javascripta vaše će stranice postati interaktivne i dinamične, a potreba komunikacije sa serverom svesti će se na minimum.

Cilj:
Steći osnovna znanja o programiranju koja će pomoći pri učenju ostalih programskih jezika (C, Java), naučiti upravljati elementima HTML stranice (prozorima, padajućim izbornicima, itd.), naučiti kako na HTML stranici Javascriptom reagirati na neki događaj (npr. klik miša),naučiti osnove dinamičkog HTML-a, znati kako funkcionira objektni model vaše stranice, kako koristiti Javascript da bi "oživjeli našu stranicu", znati provjeriti podatke koje je korisnik unio u vaš formular prije nego budu proslijeđeni na server.

Sadržaj seminara:

Upoznavanje sa skriptnim jezicima, upotreba skripti na web stranicama, struktura JavaScript jezika, osnovni strukturalni elementi jezika, metode i upotreba objekata (Math, Navigator, Window, Date objekti ), polja, stringovi i substringovi, rad sa formama i ugrađenim elementima, rad sa okvirima, povezivanje grafike i Javascripta, upotreba događaja (onClick, onMouseOver, onMouseOut, onFocus, onBlur...), upravljanje iznimkama, pisanje jednostavnih JavaScript programa, razvoj alata za pretraživanje stranica...

Predznanje:
P01: Osnove PC računala i Windows
W11: HTML
ili odgovarajuća znanja i vještine

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne