Active Server Pages - izrada dinamičkih WEB stranica

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
ASP tehnologija omogućava lagano kreiranje web stranica sa mogućnosti vezanja na baze podataka i datoteke. U jeziku su podržane gotove komponente za kreiranje rotirajućih oglasa, primanje i slanje elektronske pošte. Sintaksa ASP-a identična je Visual Basic Script-u.

Cilj:
Nakon odslušanog seminara polaznici će znati Izrađivati stranice povezane sa bazom podataka, Sustav za rotaciju banner-a, Slanje e-mail-a iz ASP-a, Rad sa datotekama na serveru, Rad sa Cookie-ma, DSN less spajanje na bazu, Upload datoteka na server pomoću ASP-a.

Sadržaj seminara:

Client i Server Side skriptiranje, Osnovne značajke aktivnih stranica i tehnologija izrade, Prednost ASP nad ostalim tehnologijama, Instalacija i konfiguriranje Microsoft Internet Information servera, Upotreba skriptnih jezika, Upotreba VBS-a pri izradi ASP stranica, Izrada programa za obradu podataka iz formi, Baratanje sa cookies-ima, ASP objekti, Povezivanje stranica na bazu podataka, Povezivanje Flash filmova na baze podataka…

Predznanje:
P01: Osnove PC računala i Windows
P18: MS Internet Explorer & Outlook Express - Internet i rad na mreži
W11: HTML
W01, W02: Dreamweaver ili P19: Frontpage
W13: Visual Basic Script (VBS)
ili odgovarajuća znanja i vještine

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne