Adobe Photoshop - napredno korištenje

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Osim poznavanja funkcija Photoshopa-a poželjno je znati podesiti postavke korisničkog sučelja, profila boja, izlaznih parametara i performansi samog programa. To su stvari koje vrlo bitno utječu na samu kvalitetu finalnog proizvoda. Većina radnji vezanih za rad s bitmap slikama može se obaviti na više načina koji se razlikuju po kvaliteti i brzini rada. Upoznajte najbolji način.

Cilj:
Uz ovaj seminar upoznat ćete se sa vrlo važnim i naprednim opcijama ovog visoko kvalitetnog alata za rad s rasterskim slikama. Nakon odslušanog seminara poboljšati će te kvalitetu i brzinu rada u Photoshop-u, te steći dodatna znanja o pripremi za tisak.

Sadržaj seminara:

Podešavanje postavki za rad Preferences, Color Settings, Color Management, Skeniranje, Rad na kolornoj korekciji, Napredne Adjustment opcije, Korištenje kombinacija filtera za poboljšanje kvalitete skeniranih slika, Retuširanje kompleksnih i zahtjevnih slika, Prednosti TIFF 2.0. formata…

Predznanje:
G03: Photoshop - obrada slike na računalu
Aktivno korištenje Photoshop-a barem 6. Mjeseci
ili odgovarajuće znanje i vještine

Priprema za ispit:
9A0-019: Adobe Product Proficiency Exam

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne