ASP.NET 2.0 i XML

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Iako je razvojni tim Microsoft ASP.NET platforme napravio veliki posao očuvanjem kompatibilnosti unatrag (prema standardnom ASP), potrebno je shvatiti ključne izmjene kako biste svoju ASP aplikaciju mogli u potpunosti izgraditi na .NET platformi. Glavne uporišne točke ASP.NET tehnologije čine Web Server kontrole, ADO.NET DataSet, rad sa XML datotekama, te kompajlirani izvorni kod.

Sa novom ASP.NET 2.0 tehnologijom, Microsoft je otišao još jedan korak dalje, pruživši mogućnost web programerima izrađivati još kvalitetnije aplikacije uz dramatično smanjivanje pisanja koda. ASP.NET 2.0 predstavlja stvari kao što su personalization, novi sigurnosni model, inteligentiji način prikaza i izmjene podataka, master stranice, ugrađeni portalni framework, administraciju aplikacije "out-of-the-box", pametniju navigaciju i puno drugih stvari.

Cilj:
Kroz ovaj seminar upoznati ćete se s osnovnim razlikama između klasičnog ASP i ASP.NET okruženja, naučiti izrađivati ASP.NET 2.0 aplikacije kao: Guestbook ili Online adresar, te mali osobni web site-a pomoću XML datoteka i DataSeta objekata. Također ćete savladati izradu vlastitih kontrola, konfiguraciju i postavljanje ASP.NET aplikacije u radno okruženje, principe rada ADO.NET Dataseta objekata i naučiti kako ih primijeniti u praksi. Upoznati ćete se sa arhitekturom web aplikacija, te koristiti tzv. troslojnu arhitekturu (3-tier). Savladati ćete tehnike prikazivanja podataka na webu, prikazivanja tabularnih podataka i njihovo editiranje. Na seminaru će se skrenuti pozornost na česte greške koje se pojavljuju kod razvoja web aplikacija. Posebna pozornost posvećena je novim mogućnostima ASP.NET 2.0 tehnologije te upotrebi istih u praksi.

Sadržaj seminara:

Povijest web aplikacija, razlika između klijentskog i serverskog programiranja, što je novo u ASP.NET 2.0 tehnologiji, html web kontrole, ASP.NET kontrole, Request i Respons objekti, konfiguracija aplikacije (web.config), validacija unosa, state management (session, application, cookie, view, query string objekti), master stranice i teme, navigacijske kontrole u ASP.NET 2.0, data binding, list kontrole , grid kontrole (gridview, detailsview formview), sorting, paging, data source kontrole, xml, dataset objekt, manipulacija podataka u dataset objektu, slanje email-ova, manipulacija mapa i datoteka (zapisivanje i čitanje), sigurnost aplikacije, membership i profiles, korisničke kontrole, web part-ovi, programiranje web aplikacija, instalacija aplikacije u produkcijsko (radno) okruženje...

Predznanje:
P01: Osnove PC računala i MS Windows
P18: Internet i rad na mreži
W11: HTML
D10: VB.NET i .NET Framework
ili odgovarajuća znanja i vještine

Priprema za ispit:
70-528: Microsoft .NET Framework 2.0 - Web-Based Client

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne