Microsoft Certified IT Professional (2008) - Server Administrator

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Program specijalističke edukacije MCITP Server Administrator osigurava polaznicima mogućnost da u relativno kratkom vremenu prođu kroz niz smisleno povezanih službenih seminara iz Microsoft Official Course, odnosno (MOC) palete kako bi stekli veliku količinu specijalističkih znanja i vještina, te se pripremili za polaganje ispita neophodnih za postizanje certifikata.

Izlazak Windows Servera 2008 na tržište i promjena načina certificiranja budućih IT profesionalaca, uvjetovali su osnivanje nove MCITP Server Administrator akademije.
Pored uvođenja novih seminara i ispita Algebra je akademiju osmislila tako da se dodatno prilagodi potrebama polaznika, kako u sadržajnom, tako i u didaktičkom smislu. Novi model postave nastavnog sadržaja, dinamike i rasporeda odvijanja nastave predstavlja prekretnicu u provođenju visokospecijaliziranih obrazovnih programa u Hrvatskoj.

Cilj edukacije
Kroz intenzivni nastavni program MCITP Server Administrator akademije polaznici stječu znanja neophodna za sljedeća radna mjesta:

 • Mrežni administrator (Network Administrator)
 • Sistemski Administrator (Systems Administrator)
 • Inženjer za podršku informacijskih sustava (Information Technology Engineer)
 • Administrator informacijskih sustava (Information Systems Administrator)
 • Tehničar za održavanje mreža (Network Technician)
 • Specijalist tehničke podrške (Technical Support Specialist)
 • Stručnjaci sa stečenim certifikatom osposobljeni su i usmjereni na svakodnevno upravljanje mrežnim sustavima, davanje podrške i rješavanje problema (Troubleshooting).

Opis
Microsoft Official Course program (MOC) je službeni sustav edukacije i certificiranja informatičkih stručnjaka za korištenje Microsoft operacijskih sustava, baza podataka, razvojnih i sistemskih alata te raznih poslužitelja...

Pojedini seminari unutar programa MCITP Server Administrator akademije pripremaju polaznike za polaganje Microsoft ispita te podižu razinu njihove stručnosti kroz brojne praktične primjere i probleme iz prakse. Vrijednost MOC edukacije leži podjednako u službenim nastavnim materijalima koje razvijaju brojni Microsoft stručnjaci i u profesionalnosti i iskustvu Microsoft Certificiranih Trenera.

Prema vjerovanju brojnih stručnjaka koji rade na Microsoft platformi, MOC je najbolji sustav modularne IT edukacije koji je danas dostupan na tržištu.

Nova MCITP akademija ne zasniva se samo na MOC seminarima nego ona predstavlja kombinaciju najmodernijih metoda učenja i prenošenja znanja koja su detaljnije prezentirana u poglavlju Nastava.

Preduvjeti za upis
Poznavanje rada na računalu, poznavanje hardvera: osnovni pojmovi i razlika specifičnog hardvera vezanog uz networking (procesor, čvrsti disk, modem, mrežna kartica, memorija…), znanje instaliranja pogonskih programa (Drivers), osnove poznavanja specifičnog hardvera vezanog uz networking (modem, mrežna kartica, hub, switch, ruter, bridge). Za provjeru navedenog znanja kandidati obavezno polažu ulazni ispit.

Ulazni ispit polaže se online na On line ispit stranicama. Potrebno je položiti ispit "Ulazni ispit - MCSA Akademija". Kandidatima koji uspješno ne riješe ulazni ispit kao pripremu za MCITP akademiju preporučujemo programe obrazovanja: Sistemski i mrežni administrator ili Cisco akademiju.

Nastava
Predavanje (seminar) - odvija se u učionici (najviše 14 polaznika), svaki polaznik radi samostalno na računalu uz predavača po službenim MOC materijalima. Ovo je obavezni dio nastave, odvija se 2 puta tjedno u večernjem terminu od 17:00 do 21:30 ili 5 puta tjedno u jutarnjem terminu od 8:00 do 16:00 ovisno o izboru polaznika i grupi u koju se upisuje.
Radionice - odvijaju se u učionici (najviše 14 polaznika), polaznici samostalno riješavaju specijalno pripremljene hands-on vježbe na računalu, prema vlastitom izboru, uz prisustvo mentora. Ovo je izborni dio nastave, polaznici imaju na raspolaganju do 105 sati radionica za koje se samostalno prijavljuju u raspoloživim terminima.
Pripreme za ispite - odvijaju se u učionici (najviše 14 polaznika), polaznici se pripremaju za ispit koristeći MeasureUp pripremne ispite uz prisustvo mentora. Ovo je izborni dio nastave, polaznici imaju na raspolaganju do 15 sati priprema u periodu od 12 mjeseci, za koje se samostalno prijavljuju u raspoloživim terminima.
CEH radionice - odvijaju se u učionici (najviše 14 polaznika), polaznici samostalno riješavaju specijalno pripremljene hands-on vježbe na računalu iz Certified Ethical Hacker programa, prema vlastitom izboru, uz prisustvo mentora. Kroz hands-on vježbe prolaze se najznačajnije tehnike zaštite računalnih mreža i sustava. Ovo je izborni dio nastave, polaznici imaju na raspolaganju do 35 sati radionica za koje se samostalno prijavljuju u raspoloživim terminima.

Ovakav model odvijanja nastave Algebra uvodi na temelju iskustva više od 500 polaznika koji su prošli programe Microsoft akademija u proteklim godinama, respektirajući njihove preporuke, ali i najnovije svjetske trendove. Modelom nastave koji je postavljen, polaznici u najvećoj mogućoj mjeri imaju priliku prilagoditi sadržaje koje prolaze u nastavi svojim potrebama te dinamiku učenja i certifikacije svojim obvezama i mogućnostima. Sa čak 155 sati različitih radionica, priprema za ispite te vrlo vrijednih Certified Ethical Hacking laboratorija, polaznici stječu sva znanja potrebna za rad u velikim i malim IT sustavima te uspješno polaganje certifikacijskog ispita.

Nastavu u okviru MCITP akademije seminara izvode visokokvalificirani stručnjaci (predavači i mentori) sa certifikatom ovlaštenog trenera - Microsoft Certified Trainer (MCT) koji uz veliko iskustveno tehničko znanje posjeduju i pedagoško metodička znanja potrebna za kvalitetno izvođenje nastave.

Polaznici specijalističke edukacije dobivaju za svaki pojedini seminar originalne Microsoft radne materijale (priručnik, probne verzije obrađivanih softvera, primjeri za učenje, CD…) na engleskom jeziku, te Microsoft uvjerenje s dokazom o pohađanju nastave u okviru MOC- a.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne