MOC - 2151: Microsoft Windows 2000 Network and Operating System Essentials

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Seminar je namjenjen osobama koje nemaju iskustva sa Windows 2000 OS-om, a dat će im znanje potrebno za podršku mrežama baziranih na Windows 2000 OS-u. U pitanju je uvodni seminar dizajniran na nacin da da pregled mrežnih koncepata, te kako su isti implementirani u Windows 2000 okruženju.

Po odslušanom seminaru polaznik će znati:
- opisati svojstva Windows 2000 OS-a i osnove umrežavanja Windows 2000
- opisati vrste user accounta i sigurnosne svojstva Windows 2000 mreža
- koristiti alate koji se koriste za razne administrativne poslove
- opisati svojstva mrežnih protokola koji se koriste kod umrežavanja Windows 2000
- opisati osnove TCP/IP mrežnog protokola, uključujući name resolution, rutanje, te classful IP adresairanje u usporedbi s classless Inter-Domain Routing-om (CIDR)
- opisati mrežne komunikacijske modele koji se koriste u Windows 2000 mrežama
- razlikovati različite tipove mrežnih arhitektura
- opisati uobičajene fizičke komponenete koje se koriste u mrežnoj komunikaciji
- opisati koncepte i protokole koji se koriste kod remote access komunikacije
- opisati klijentske i serverske tehnologije koje s ekoriste kod pristupa web servisima

Sadržaj seminara:

- Module 1: Introduction to Windows 2000 and Networking
- Module 2: Administration of a Windows 2000 Network
- Module 3: Securing a Windows 2000 Network
- Module 4: Examining the Network
- Module 5: Examining Network Protocols
- Module 6: Examining TCP/IP
- Module 7: Examining IP Addressing
- Module 8: Optimizing IP Address Allocation
- Module 9: Examining Web Services

Predznanje:
- kreiranje, mijenjanje i pretraživanje fileova u widows okruženju, te podešavanje desktop okruženja
- osnovno poznavanje hardverskih komponenti računala, uključujući memoriju tvrdi disk, te CPU
- osnovno poznavanje mrežnih koncepata, uključujući mrežni operativni sustav, clijent-server korelacije, te poznavanje koncepata LAN-a.
- poznavanje engleskog jezika

Priprema za ispit:
- 70-210 Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows 2000 Professional
- 70-215 Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows 2000 Server

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne