MOC - 8036: Designing IT Platform Collaborative Applications with Microsoft SharePoint 2003 Workshop

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Dvodnevni workshop koji polaznicima prikazuje mogucnosti SharePoint Portal Servera 2003 i njegovu integraciju s MS Office alatima.

Po odslušanom seminaru polaznik će znati:
- objasniti znacaj i koristi SharePoint Portal servera
- definirati probleme u radu s informacijama
- opisati glavne karakteristike SharePoint Portal servera
- znati koncepte i termine povezane s tehnologijom
- opisati temeljne tehnologije
- znati razliku izmedju SharePoint Portal servera i SharePoint Services
- opisati arhitekturu SharePoint Portal servera
- opisati zahtjeve za postavljanje SharePoint Portal servera
- instalirati SharePoint Portal server
- opisati sigurnosne postavke
- upravljati dozvolama
- opistai module unutar SharePoint Portal servera
- opisati kako se SharePoint Portal server integrira s Office 2003 aplikacijama
- isplanirati single server instalaciju
- konfigurirati single sign-on
- nadograditi SharePoint Portal server s starijih verzija
- opisati podrucja SharePoint Portal servera i navigaciju
- upravljati podrucjima i navigacijom SharePoint Portal servera
- administrirati site
- odrzavati site
- backup i restore site-a
- instalirati farmu servera na kojima ce raditi SharePoint Portal server

Sadržaj seminara:

- Module 1: Introduction
- Module 2: SharePoint Features
- Module 3: Windows SharePoint Services Architecture
- Module 4: Creating Code in SharePoint
- Module 5: Deploying SharePoint Products and Technologies
- Module 6: Securing Microsoft SharePoint Portal Server 2003
- Module 7: Managing Permissions
- Module 8: SharePoint Content and Office 2003 Integration
- Module 9: Planning Single Server Deployments
- Module 10: Connecting Enterprise Applications and Using Single Sign-On
- Module 11: Upgrading to Windows SharePoint Services or SharePoint Portal Server 2003 from Previous SharePoint Releases
- Module 12: Areas and Navigation
- Module 13: Managing SharePoint Portal Server 2003 Areas and Navigation
- Module 14: Managing Sites
- Module 15: Deploying a SharePoint Portal Server Web Farm

Predznanje:
- Poznavanje rada u MS Office 2003 alatima
- Poznavanje rada IIS-a
- Poznavanje rada Windows 2003 servera

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne