Tag 'java'
Ukupno: 30
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
40 sati
Web je danas jedan od ključnih faktora na tržištu informacija. Java je objektno orijentirani programski jezik dizajniran s ciljem razvijanja na Internetu. Java je portabilan, opće namjenski, konkurentan, objektno orijentirani programski jezik sa podrškom za networking te razvijanje grafičkog korisničkog sučelja. Danas je u prvom planu i pisanje Java aplikacija za mobilne uređaje.
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
12 tjedana
Završetak prvog stupnja od dva semestra zamišljen je tako da vas osposobi za polaganje Sun SCJP certifikata (Sun Certified Java Programmer), poslije čega vam je otvoren put prema novim ciljevima i certifikatima.
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
40 sati
Web je danas jedan od ključnih faktora na tržištu informacija. Java je objektno orijentirani programski jezik dizajniran s ciljem razvijanja na Internetu. Java je portabilan, opće namjenski, konkurentan, objektno orijentirani programski jezik sa podrškom za networking te razvijanje grafičkog korisničkog sučelja. Danas je u prvom planu i pisanje Java aplikacija za mobilne uređaje.
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
40 sati
Web je danas jedan od ključnih faktora na tržištu informacija. Java je objektno orijentirani programski jezik dizajniran s ciljem razvijanja na Internetu. Java je portabilan, opće namjenski, konkurentan, objektno orijentirani programski jezik sa podrškom za networking te razvijanje grafičkog korisničkog sučelja. Danas je u prvom planu i pisanje Java aplikacija za mobilne uređaje.
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
24 sata
Ovaj seminar polaznika upoznaje s važnim aspektima objektno orjentiranog programiranja, važnosti analize i dizajna kod razvijanja objektno orjentiranih aplikacija. Objektno orjentirani princip razmišljanja prilično se razlikuje od proceduralnog pa je i sam tijek razvijanja aplikacije drugačiji.
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
200 sati
Cilj seminara je osposobiti polaznike za samostalno kreiranje aplikacije.
Lokacija:
Osijek
Trajanje:
130 sati
Polaznici će samostalno kreirati kvalitetne Java aplikacije, a po uspješnom završetku prezentirati će vlastitu aplikaciju kao seminarski rad.
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
200 sati
Cilj seminara je osposobiti polaznike za samostalno kreiranje aplikacije te isto tako pripremiti ih za daljnje napredovanje i usvajanje srodnih programskih jezika.
Lokacija:
Zagreb
Cilj seminara je predstaviti polazniku programski jezik Java, upoznati ga sa osnovnim mogućnostima koje Java kao portabilni objektno orijentirani jezik nudi, naučiti polaznika razvijati standalone desktop aplikacije.
Lokacija:
Zagreb
Verificirani program obrazovanja Računalnog programera.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija