JavaScript programer

Lokacije
Učilište ProAnima
Vodnikova 15
10000 Zagreb
Tel: 01/4843-201
Fax: 01/4843-057
Cilj seminara je predstaviti polazniku programski jezik Java, upoznati ga sa osnovnim mogućnostima koje Java kao portabilni objektno orijentirani jezik nudi, naučiti polaznika razvijati standalone desktop aplikacije.

Sadržaj seminara:

Upoznavanje s osnovama i sintaksom prog. Jezika, zabranjene riječi i upotreba varijabli, alerti, tekstualna polja, operatori, matematika u javascriptu, zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, grananje, petlje, Objekti, komunikacija javascripta s dokumentom DOM, pojam funkcije, sintaksa funkcije, pozivanje javascripta - triggeri, Testiranje tekstualnih polja, Testiranje tekstualnih polja, formulari i javascript, validacija formulara, provjera internih varijabli dokumenta - dimenzije, učitavanje više dokumenata odjednom, Javascript kreira HTML on the fly, Ispisivanje varijabli na stranici tehnikom on the fly, Okviri i JavaScript, Izrada projekta, Javascript i slike, roll over efekti, objekt slike

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne