Web dizajner

Lokacije
Ivora
Mažuranićeva obala 1
47000 Karlovac
Tel: 047/601-120
Fax: 098/458-524
Trg Kralja Tomislava 4
42000 Varaždin
Tel: 042/301-601
Fax: 042/301-602
Vrt Jagode Truhelke 3
31000 Osijek
Tel: 031/211-122, 098/458-528
Fax: 031/210-695
Dolac 3
51000 Rijeka
Tel: 051/323-777, 098/458-527
Fax: 051/323-776
Šetalište dr. Ivše lebovića
43000 Bjelovar
Tel: 043/245-490, 098/458-526
Ante Starčevića 12
35000 Slavonski Brod
Tel: 035/415-777, 098/458-525
Fax: 035/415-779
Gimnazija Koprivnica Željka Selingera
48000 Koprivnica
Tel: 048/642-006, 098/458-526
Fax: 099/405-1161
Smjer Web dizajner je jednostavno rješenje za one koji žele samostalno planirati, strukturirati, postavljati, testirati, optimizirati i održavati Web stranica.

Velik se broj osoba i tvrtki u zemlji i svijetu danas specijalizira za Web dizajn kao posao u kojemu je najlakše premostiti granice zemalja.

Milijuni stranica koje već postoje danas čekaju na ponovno kreiranje ili redizajn zbog specifičnosti Interneta koji nezaustavljivo raste po broju korisnika, što osigurava tržište za Web dizajnere.

Moderni pristup nastavi, najnovija saznanja iz Web dizajna, seminarski radovi i konzultacije omogućit će Vam savladavanje svih potrebnih vještina za uspješno bavljenje Web dizajnom.

Polaznik će biti osposobljen za:

 • planiranje i strukturiranje web stranica
 • rad s xHTML i CSS jezikom
 • rad sa grafičkim aplikacijama: Photoshop CS4
 • izradu grafičkog sučelja, obradu slika i dr.
 • postavljanje, testiranje, optimiziranje i održavanje stranica
 • izradu Flash animacija i stranica

Školovanje za smjer Web dizajner je podijeljeno na 6 cjelina.

1. Osnove korištenja računala
2. Uvod u Web dizajn
3. xHTML i CSS jezik
4. Dreamweaver CS4
5. Izrada Web grafičkog sučelja (Photoshop CS4)
6. Flash CS4 animacija za Web
7. Seminarski rad - prezentacija

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne