Grafički dizajner

Lokacije
Ivora
Mažuranićeva obala 1
47000 Karlovac
Tel: 047/601-120
Fax: 098/458-524
Trg Kralja Tomislava 4
42000 Varaždin
Tel: 042/301-601
Fax: 042/301-602
Vrt Jagode Truhelke 3
31000 Osijek
Tel: 031/211-122, 098/458-528
Fax: 031/210-695
Dolac 3
51000 Rijeka
Tel: 051/323-777, 098/458-527
Fax: 051/323-776
Šetalište dr. Ivše lebovića
43000 Bjelovar
Tel: 043/245-490, 098/458-526
Ante Starčevića 12
35000 Slavonski Brod
Tel: 035/415-777, 098/458-525
Fax: 035/415-779
Gimnazija Koprivnica Željka Selingera
48000 Koprivnica
Tel: 048/642-006, 098/458-526
Fax: 099/405-1161
U informatičkoj učionici škole managementa i informatike - Ivora biti ćete teoretski i praktično osposobljeni za obavljanje zahtjevnih zadataka iz područja grafičkog dizajna, a seminarski rad i završni ispit osigurati će Vam diplomu, uvjerenje, te upis novog zanimanja u radnu knjižicu.

Školovanje za smjer grafički dizajner Vam otvara vrata međunarodnih mogućnosti u stalnom ili honorarnom zapošljavanju. I ne zaboravite da grafički dizajner ima nezamjenjivu ulogu u posredovanju znanja i informacija, dviju temeljnih konstanti suvremene civilizacije.

Polaznik će biti osposobljen za:

  • rad u okruženju sustava MS Windows
  • korištenje programa Illustrator CS4
  • korištenje programa Photoshop CS4
  • korištenje programa za prijelom teksta i izradu publikacija

Školovanje za smjer Grafički dizajner je podijeljeno na 5 cjelina.

1. Osnove rada na računalu
2. Uvod u grafički dizajn
3. Adobe Photoshop CS4
4. Adobe Illustrator CS4
5. Adobe InDesign CS4
6. Seminarski rad

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne