Računalni programer

Lokacije
Ivora
Mažuranićeva obala 1
47000 Karlovac
Tel: 047/601-120
Fax: 098/458-524
Trg Kralja Tomislava 4
42000 Varaždin
Tel: 042/301-601
Fax: 042/301-602
Vrt Jagode Truhelke 3
31000 Osijek
Tel: 031/211-122, 098/458-528
Fax: 031/210-695
Dolac 3
51000 Rijeka
Tel: 051/323-777, 098/458-527
Fax: 051/323-776
Šetalište dr. Ivše lebovića
43000 Bjelovar
Tel: 043/245-490, 098/458-526
Ante Starčevića 12
35000 Slavonski Brod
Tel: 035/415-777, 098/458-525
Fax: 035/415-779
Gimnazija Koprivnica Željka Selingera
48000 Koprivnica
Tel: 048/642-006, 098/458-526
Fax: 099/405-1161
Programom osposobljavanja za zanimanje računalni programer usvojit ćete znanja i vještine iz programskog jezika Visual Basic.NET, pomoću kojih ćete biti u mogućnosti samostalno razviti programske aplikacije.

Sve veće potrebe industrije i trgovine zahtjevaju adekvatne programe kojima se pojednostavljuje poslovanje, ali zbog obrazovnog sustava takvih zanimanja nema ili on ne daje dovoljni broj stručnjaka na tržište radne snage.

Nakon provjere usvojenog znanja i uspješnog prelaska određenih seminara stječete pravo na novo zanimanje odobreno od Ministarstva prosvjete i športa s pravom upisa u radnu knjižicu.

Polaznik će biti osposobljen za:

  • detaljno poznavanje baza podataka
  • rad sa alatima za upravljanje bazama podataka
  • razvoj programske aplikacije uz pomoć VB.NET razvojnog okruženja
  • kompletni razvoj Web aplikacije

Školovanje za smjer Računalni programer je podijeljeno na 6 cjelina.

1. Pristup problemu - Projektiranje rješenja
2. Uvod u bazu podataka i SQL jezik
3. Visual Basic .NET razvojno okruženje
4. Programski jezik
5. Razvoj poslovno orijentiranih Windows aplikacija
6. Seminarski i završni rad

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne