Web Developer - PHP

Lokacije
Ivora
Mažuranićeva obala 1
47000 Karlovac
Tel: 047/601-120
Fax: 098/458-524
Trg Kralja Tomislava 4
42000 Varaždin
Tel: 042/301-601
Fax: 042/301-602
Vrt Jagode Truhelke 3
31000 Osijek
Tel: 031/211-122, 098/458-528
Fax: 031/210-695
Dolac 3
51000 Rijeka
Tel: 051/323-777, 098/458-527
Fax: 051/323-776
Šetalište dr. Ivše lebovića
43000 Bjelovar
Tel: 043/245-490, 098/458-526
Ante Starčevića 12
35000 Slavonski Brod
Tel: 035/415-777, 098/458-525
Fax: 035/415-779
Gimnazija Koprivnica Željka Selingera
48000 Koprivnica
Tel: 048/642-006, 098/458-526
Fax: 099/405-1161
Osposobljavanje za računalnog programera-PHP je namjenjeno osobama koje žele nastaviti razvojni put nakon završenog smjera Web dizajner razvijanjem Web stranica i Web aplikacija korištenjem programskog jezika PHP, MySQL baze podataka i OOP (Objektno orijentirano programiranje).

Cilj obrazovanja je pružiti znanje potrebno za kreiranje samostalne Web aplikacije korištenjem programskog jezika PHP, MySQL baze podataka i OOP(Objektno orijentirano programiranje). Naglasak je na praktičnoj primjeni teoretskog znanja kroz izradu potpune komercijalne aplikacije .

Zadatak nastavnih predavača se svodi na osposobljavanje polaznika da nakon uspješnog pohađanja ovog programa, budu osposobljeni za pisanje programa koristeći PHP programski jezik, manipuliranje i kreiranje baza korištenjem MySQL-a i integriranjem te dvije discipline u jednu cjelinu kroz samostalni i timski rad.

Polaznik će biti osposobljen za:

 • Objektno orijentirano programiranje
 • Višenitno programiranje
 • Kreiranje baze podataka
 • Rad s bazom kroz web sučelje
 • Dizajniranje web stranice upotrebom CSS-a
 • Izradu samostalnih projekata

Školovanje za smjer Računalni programer - PHP je podijeljeno na 9 cjelina.

1. Apache Webserver
2. Uvod u PHP
3. Objektno orijentirano programiranje
4. Uvod u MySQL
5. MySQL server
7. Integracija PHP-a i MySQL-a
8. Grupni rad na Web aplikaciji
9. Samostalni seminarski rad

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne