Programiranje II

Lokacije
Centar tehničke kulture Rijeka
Školjić 5d i 6
51000 Rijeka
Tel: 051/327-185, 051/327-187
Fax: 051/338-531
Program je namjenjen djeci i mladeži s ciljem educiranja polaznika programskim vještinama u razvijanju računalnih aplikacija.

Program uključuje savladavanje programiranja u programskom jeziku Basic i alata Visual Basic .NET.

Plan programa:

  • Basic
  • Visual Basic .NET

Termin realizacije - 1 x tjedno (2 školska sata); u suprotnoj smjeni od nastave u školi ili subota.

Za vrijeme školskih praznika i blagdana nastava se neće održavati. Uvjet završetka programa je realizacija planiranih 60 školskih sati programa.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne