Računalni operater poslovne primjene računala

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Ante Babić - Umag
Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052 720 370
Ravnatelj: 052 741 764
Tajništvo: 052 741 116
Fax: 052 720 371
Pomoću teorijskih i praktičnih znanja i zadataka osposobiti polaznike za aktivno korištenje računala na razini poslovne primjene računala. Cilj ovog programa jest osposobljavanje polaznika za rad u operacijskom sustavu Windows te alatima Microsoft Office-a.

CILJ

Pomoću teorijskih i praktičnih znanja i zadataka osposobiti polaznike za aktivno korištenje računala na razini poslovne primjene računala. Cilj ovog programa jest osposobljavanje polaznika za rad u operacijskom sustavu Windows te alatima Microsoft Office-a.

TRAJANJE OBRAZOVANJA

145 sati.

UVJETI ZA UPIS

U obrazovni program mogu se upisati svi pristupnici koji su završili srednju školu.

UPISNA DOKUMENTACIJA

Domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj srednjoj školi.

METODE RADA

Usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad u informatičkom praktikumu.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Nastava se izvodi redovitom nastavom, sukladno izvedbenom planu i programu.

NAČIN PROVJERE ZNANJA

Polaznici polažu završnu provjeru osposobljenosti koja obuhvaća svih 9 cjelina, u kojima polaznik dobiva testove u obliku praktičnih zadataka. Uvjet polaganja naredne cjeline su položeni testoviiz prethodnih cjelina. Završna provjera je sublimat iz pojedinih cjelina, a završna ocjena je prosječna ocjena iz svih provjera.

NAKON POLOŽENE ZAVRŠNE PROVJERE ZNANJA

Polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljenosti koju mogu upisati u radnu knjižicu.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne