AutoCAD specijalist

Lokacije
EduKon Zagreb d.o.o.
Zavrtnica 17
10000 Zagreb
Tel: 01/6185-659, 01/6185-717, 091/3185-659
Fax: 01/6185-659
Verificirani program AutoCAD specijalista.

Opće je poznata činjenica da informatička tehnologija prožima gotovo sve segmente ljudske djelatnosti. Dizajniranje i projektiranje je jedan od njih. AutoCAD (Computer Aided Design) je, kako joj i samo ime govori, tehnologija namijenejna dizajniranju, koji je danas dio svakog projekta, same proizvodnje ili, pak, radioničkog ili izvedbenog plana u industriji i planova gradnje.

Po završetku ovog programa polaznici su osposobljeni za samostalni rad u CAD okruženju, od crtanja, projektiranja, konstruiranja u ravnini (2D), prostornog modeliranja (3D), crtanja elektičnih shema i blok dijagrama, pa sve do izrade i ažuriranja tehničke dokumentacije koja prati proizvodnju.

Predznanje:
Tehničko crtanje, završena osnovna škola.

Dokumentacija za upis:
(fotokopije navedenih dokumenata)

 • domovnica
 • rodni list
 • svjedodžba o završenoj maturi

Nastavni moduli

 • 01 Osnove korištenja računala 15 sati
 • 02 Računanje i obrada tabličnih podataka (Excel 1) 15 sati
 • 03 Crtanje i izrada tehničkih crteža (2D) 40 sati
 • 04 3D modeliranje prostora 40 sati
 • 05 Priprema za ispis na ploter 6 sati
 • 06 Samostalne vježbe 30 sati
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne