Adobe Dreamweaver

Lokacije
Učilište ProAnima
Vodnikova 15
10000 Zagreb
Tel: 01/4843-201
Fax: 01/4843-057
Cilj seminara je polaznike naučiti osnovnim mogućnostima aplikacije što uključuje sastavljanje HTML stranica koje sadrže tekst, slike, hiperlinkove, obrasce i sl. te postavljanje web site-a na Internet.

Sadržaj seminara:

Uvod - upoznavanje sa sučeljem, definiranje site-a, osnovne palete, definiranje stranice, oblikovanje teksta, svojstva stranice, "preview", slika: roll-over efekt, hotspot, umetanje slike, svojstva slike (dimenzije, položaj, border), linkovi, unakrsno povezivanje više stranica, tablica, elementi tablice, pojam ćelije tagovi: td, tr, umetanje, texta, slike, tablice i ostalih elemenata.., formulari - izrada i kombinacije, frameset - HTML dokumenti u frame-u, frameset - međulinkovi, frameset u framesetu, frameset - rastezljivost i kombinacije, pojam layera, elementi, svojstva, uporaba, problematika browsera, nested layers, vidljivost slojeva, z-index, umetanje ostalih elemenata u layer, preklapanje, timeline, pojam animacije, animacije layera, ključne točke, behaviors, događaj i radnja, vrste behavioura, dodavanje na stranicu i elemente, Behaviors - go to url, open browser window, popup message, set text of status bar, preload images, drag layer, show-hide layer, kombinacija timelinea i behavioura, dodavanje behavioura u timeline, CSS - vrste, svojstva css-a, uređivanje i prostorni raspored teksta, uređivanje granica tablice, uređivanje lista, CSS - uređivanje linkova (link, visited, hover i active), primjeri internih i ekstenih css definicija

 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne