MS Word

Lokacije
Učilište ProAnima
Vodnikova 15
10000 Zagreb
Tel: 01/4843-201
Fax: 01/4843-057
Cilj seminara je upoznati polaznike s programom za obradu teksta MS Word.

Sadržaj seminara:

Word 1
Osnove rada s tekst procesorom, Format Font, Format Paragraph, Undo/ Redo, Insert Picture, Format Picture, Columns, Format painter, Drop Cap, Borders and Shading, Bullets & Numbering, Header and Footer, Tabs, Page Setup, Page Numbers, Drawing, Rad s tablicama, Ispis dokumenta, Rad s listama

Word 2
Izrada traka s alata, stvaranje izbornika, sekcije, zaglavlje i podnožje u sekcijama, pretraživanje i zamjena teksta, traženje teksta, auto teksta, outline prikaz, izrada sadržaja, kreiranje kroz dokument pomoću sadržaja, umetanje popisa indeksa, ubacivanje slike u dokument, ubacivanje linka na dokument, Word art, vodeni žig, equation editor, umetanje bilješki, fusnote, endnote, stilovi, organizer


 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne