Adobe Indesign (osnove)

Lokacije
ACT Plavec d.o.o.
Kratka 4
42000 Varaždin
Tel: 042/300-800
Fax: 042/300-601
Adobe InDesign vam omogućuje profesionalno stolno izdavaštvo budućnosti. Koriste ga početnici, grafički dizajneri i svi oni koji imaju potrebu za vrhunskim dizajnom višestraničnih dokumenata.

Sadržaj: uvod u program, osnovni alati, konture i ispune objekata, raspored između objekata, formatiranje teksta, postavljanje slika, palete slojeva, boja i stilova, umetanje objekata iz raznih aplikacija (MS Excel), umetanje, uklanjanje i razmještanje stranica, instaliranje PostScript pisača, izrada PostScript-a (postavljanje reznih linija, pasera, kontrolnog stripa), separacija, Adobe Acrobat Distiller, izrada PDF formata, pregled PDF formata korištenjem aplikacije Adobe Acrobat Reader ..

Po završetku: Po završetku seminara polaznici će samostalno planirati, kreirati te efikasno stvoriti brošure, novine, časopis ili knjigu i publicirati ju kao tiskovni materijal ili "pdf" elektronsku publikaciju.

Nastavne cjeline: -

Natavni materijali: Adobe InDesign osnovno korištenje - priručnik za polaznike

Predznanje: P01 Osnove PC računala i Windows

Priprema za ispit: 9A0-026: Adobe Product Proficiency Exam

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne