AutoCAD I - crtanje u ravnini

Lokacije
ACT Plavec d.o.o.
Kratka 4
42000 Varaždin
Tel: 042/300-800
Fax: 042/300-601
Porastom snage PC računala i istodobnim padom njihove cijene, zahtjevan software, poput raznih grafičkih ili CAD programa postaje dostupan običnom čovjeku. Uz pomoć ovog seminara polaznici ovladavaju osnovama programa AutoCAD, te se upoznaju s osnovnim principima rada i "razmišljanja" CAD alata.

Osim osnovnih principa rada polaznici se upoznaju kroz brojne primjere s izradom nacrta u ravnini, njihovom obradom i pripremom za kasniju izradu 3D modela.

Sadržaj: Dvodimenzionalno crtanje: upoznavanje s programom, korisničko sučelje, podešavanje parametara za rad, pomoćne funkcije za crtanje, koordinatni sustavi, UCS, baratanje crtežom, osnovne naredbe za crtanje u 2D, naredbe za editiranje crteža, unos i rad s tekstom, blokovi, blokovi s atributima, kotiranje, šrafiranje, iscrtavanje crteža

Po završetku: Upoznavanje osnovnih principa CAD-a, potpuno svladavanje AutoCAD-ovog sučelja, korištenje osnovnih naredbi za crtanje, korištenje naprednih naredbi za crtanje, samostalna izrada složenih ravninskih crteža, obrada i opremanje crteža, export u vanjske aplikacije

Nastavne cjeline: -

Natavni materijali: AutoCAD I - priručnik za polaznike, Vjekoslav Gale, dia.
Opcionalno: Originalni Autodesk nastavni materijal

Predznanje: P01 Osnove PC računala i Windows

Priprema za ispit: -

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne