Fast Track to Dreamweaver

Lokacije
ACT Plavec d.o.o.
Kratka 4
42000 Varaždin
Tel: 042/300-800
Fax: 042/300-601
Dreamweaver je programski alat koji ima sve što je potrebno za sastavljanje profesionalnih web stranica. Pojednostavljuje dizajn stranica, bez obzira koristite li njegov tekstualni ili grafički način rada.

Sadržaj: Početni ekran, snimanje dokumenata, umetanje teksta, definiranje pozadine i boja, izrada lista, HTML stilovi, rad sa grafikom: umetanje grafike na stranicu, dodavanje Flash objekata i animacija, linkovi: umetanje, Image Maps, tablice i prikaz podataka: izrada, manipuliranje, svojstva, Page Layout, sortiranje, forme: Check Box, Radio Button, List/Menu, Buttons, upravljanje WEB stranicom: dodavanje novih mapa ili datoteka, Site Map, povezivanje sa serverom i postavljanje stranice, biblioteke: Dreamweaver biblioteke, modificiranje i umetanje objekata, templates, okviri (Frames): izrada, snimanje, manipulacija okvirima unutar Frameset-a, linkovi unutar okvira, brisanje okvir ..

Po završetku: Polaznik će naučiti učinkovito koristiti osnovne mogućnosti Dreamweavera. To uključuje sastavljanje HTML stranica koje sadrže tekst, slike, hiperlinkove, obrasce i sl. te postavljanje web site-a na Internet.

Nastavne cjeline: -

Natavni materijali: Fast Track To Dreamweaver - priručnik , dipl. ing. Ozren Krznirić
Fast Track To Dreamweaver - Studentbook

Predznanje: P01 Osnove PC računala i Windows,  W05 HTML, P02 MS Word osnovno korištenje,  
P10 Internet i e-pošta

Priprema za ispit: Macromedia Certified Dreamweaver Developer

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne