Grafički dizajn

Lokacije
ACT Plavec d.o.o.
Kratka 4
42000 Varaždin
Tel: 042/300-800
Fax: 042/300-601
Uvod u grafički dizajn, grafiku, suvremene grafičke tehnike, formate papira i dr.

Sadržaj: grafika – likovni elementi u umjetničkoj i industrijskoj grafici, suvremene grafičke tehnike, grafička priprema, formati i vrste papira, vizualni identitet (image), znak – semiotičko objašnjenje i primjena znaka, vrste znakova i simbola, kako mozak "vidi", ikoničko i verbalno, forma i sadržaj, stvaranje smisla, poremećaj u sintagmi kao kreaciji, pet koraka do kreacije, pet elemenata tvorbe i materijalizacije, pet osjetila, vizualna poruka i tema, komunikacija i ikona, inicijal, logotip, piktogram, ideogram, heraldika, poruka – verbalizirano likovno i uprizorenje verbalnoga, ilustracija, plakat na zadanu temu, likovni elementi i njihova simbolika, likovni elementi kao nositelji poruka, neverbalna komunikacija, slikovno i tekstualno u komponiranju poruka ..

Po završetku: Po završetku seminara polaznici će biti upoznati sa semiotičkim objašnjenjem i primjenom znaka, vrstama znakova i simbola, te vizualnim porukama i temama.

Nastavne cjeline: -

Natavni materijali: Priručnik "Uvod u grafički dizajn" Učilišta Plavec

Predznanje: P01 Osnove PC računala i Windows

Priprema za ispit: -

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne