HTML

Lokacije
ACT Plavec d.o.o.
Kratka 4
42000 Varaždin
Tel: 042/300-800
Fax: 042/300-601
Znati HTML znači aktivno se uključiti u svijet Interneta, na privatnom ili poslovnom planu. Ovaj seminar daje polaznicima znanje kako napraviti web stranicu, kako tu stranicu obogatiti multimedijalnim sadržajem (slika, zvuk) i na koji ju način povezati sa ostalim stranicama u projektu ili na Internetu.

Sadržaj: Uvod u HTML, temeljne definicije i rad Interneta, upis i uređivanje teksta, priprema i unos slika, izrada i postavljanje tablica, okvira, kreiranje HTML formulara, izrada poveznica na ostale Internet dokumente (Links), uređivanje teksta u liste, uvod u skriptne jezike: uključivanje multimedijalnih sadržaja na Internet stranicu, objavljivanje Internet stranica, napredne mogućnosti i razvoj HTML alata, HTML naredbe za upravljanje siteom, Izrada i postavljanje vlastite Internet stranice ..

Po završetku: Naučiti polaznike kako napraviti web stranicu, koristeći sve mogućnosti koje HTML pruža, oblikovati više stranica u povezanu i smislenu cjelinu te kako stranici pridružiti različite stilove (CSS)

Nastavne cjeline: -

Natavni materijali: HTML - priručnik za polaznike, Živko Ležaić, dipl. ing.

Predznanje: P01 Osnove PC računala i Windows P10 Internet i e-pošta

Priprema za ispit: -

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne