Flash ActionScript

Lokacije
ACT Plavec d.o.o.
Kratka 4
42000 Varaždin
Tel: 042/300-800
Fax: 042/300-601
Nastavak seminara Fast Track to Macromedia Flash predstavlja nadogradnju Vašeg znanja kroz razvoj aplikacija pomoću skriptnog jezika ActionScript. Korištenjem skripti u Flash unosimo interaktivnost i široku lepezu novih mogućnosti.

Sadržaj: Objektno programiranje: primjena u Flash-u, struktura programa: interna struktura, objekti, properties, metode, varijable, Slash i Dot sintaksa, pristup varijablama unutar Movie Clip instanci, struktura kôda: koncept funkcija, vlastite funkcije, korištenje instanci, interaktivne mape: akcije vs. metode, startDrag i stopDrag akcije, operatori, dinamički Text Box, upravljivi Movie Clip, Puzzle objekti: Actionswap, Swap Depths, eksterni ActionScript, Movie Explorer, povlačenje i smještanje objekata, zvukovi: zvučni objekt, Slider, dodavanje zvuka na vremensku liniju (Timeline), podešavanje jačine zvuka ..

Po završetku: Rad s varijablama, korištenje formi, korištenje gotovih funkcija objekata i njihovih metoda, manipuliranje objektima pomoću akcija, kreiranje animacija uz korištenje ActionScripta, učitavanje gotovog Flash filma u MovieClip, slanje varijabli izvan Flash-a, prikazivanje dinamičkih sadržaja unutar Flash-a.

Nastavne cjeline: -

Natavni materijali: Developing Applications with ActionScript - priručnik za polaznike - Krunoslav Čordaš, MCI Design Techniques with Macromedia Flash - Studentbook

Predznanje: W03 Fast Track To Macromedia Flash

Priprema za ispit: Certified Macromedia Flash Designer

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne