Adobe FreeHand (napredno)

Lokacije
ACT Plavec d.o.o.
Kratka 4
42000 Varaždin
Tel: 042/300-800
Fax: 042/300-601
Poboljšajte rad s vektorskim alatima i kombiniranjem rasterskih slika s vektorima. Radi upotpunjenja svog specijalističkog znanja upoznajte Fontographer jedan od najpopularnijih alata za izradu i korigiranje fontova.

Sadržaj: Koncept izrade raznih tiskovnih materijala, podešavanje postavki za rad Preferences, Colour Management, izrada kompleksnih Bezzier-ovih krivulja i njihova izmjena, FreeHand EPS format (vektorski ili kombinirani), izvoz iz FreeHanda u manje poznate grafičke formate, odklanjanje mogućih problema kod izrade PostScript dokumenata, vrste PPD dokumenata, Fontographer i njegove funkcije, izrada fontova i parametri koji se koriste u izradi fontova, načini editiranja, kreiranja znakova i cijelih fontova (pisama) ..

Po završetku: Uz ovaj seminar naučite se koristiti s vrlo važnim i naprednim opcijama ovog visoko kvalitetnog alata za vektorsko crtanje te upoznajte prednosti FreeHand-a nad ostalim programima za vektorsko crtanje i iskoristite ih u svrhu bržeg rada i poboljšanja finalnog proizvoda. U drugom dijelu seminara upoznati ćete način izrade fontova i parametara koji se koriste u izradi fontova

Nastavne cjeline: -

Natavni materijali: FreeHand Student Book - Macromedia Authorized Curriculum CD s vježbama, probnim verzijama programa i slikama

Predznanje: G04 Macromedia FreeHand Fundamentals

Priprema za ispit: -

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne