Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment

Lokacije
ACT Plavec d.o.o.
Kratka 4
42000 Varaždin
Tel: 042/300-800
Fax: 042/300-601
Seminar priprema polaznike kako bi efektivno održavali serverske resurse, nadgledali performanse servera i zaštitili podatke na računalima koja rade na jednom od MS Windows 2003 Server operativnih sustava te administratorima i inženjerima koji su odgovorni za upravljanje korisničkim accountima i resursima na mreži.

Uvod: Seminar polaznike dodatno priprema za rad s računalnim i korisničkim accountima, rad s grupama, upravljanje pristupom mrežnim resursima, printerima, organizacijskim jedinicama u mreži bazirnoj na Active Directory servisu i implementaciji Group Policy- za upravljanje korisnickim accountima i računalima. Postoji inačica ovog seminara u trajanju od 8 dana, a sastoji se od: 2274 Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment (5 dana) 2275 Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment (3 dana). Seminar je namjenjen osobama koje jesu ili žele postati sistemski administaratori ili inženjeri.

Sadržaj:

Prvi dio

 • Module 1: Introduction to Administering Accounts and Resources
 • Module 2: Managing User and Computer Accounts
 • Module 3: Managing Groups
 • Module 4: Managing Access to Resources
 • Module 5: Implementing Printing
 • Module 6: Managing Printing
 • Module 7: Managing Access to Objects in Organizational Units
 • Module 8: Implementing Group Policy
 • Module 9: Managing the User Environment by Using Group Policy
 • Module 10: Introduction to Security in Windows Server 2003

Drugi dio

 • Module 1: Preparing to Administer a Server
 • Module 2: Preparing to Monitor Server Performance
 • Module 3: Monitoring Server Performance
 • Module 4: Maintaining Device Drivers
 • Module 5: Managing Disks
 • Module 6: Managing Data Storage
 • Module 7: Managing Disaster Recovery
 • Module 8: Maintaining Software by Using Software Update Services

Po završetku:
Po odslušanom seminaru polaznik će znati:
- Kreirati i popuniti organizacijske jedinice s korisnicima i računalima
- Upravljati korisničkim i računalnim accountima
- Kreirati i upravljati grupama
- Upravljati pristupom resursima
- Konfigurirati ispis
- Upravljati pristupom objektima koristeći organizacijske jedinice
- Implementirati Group Policy
- Upravljati korisničkom i računalnom okolinom koristeći Group Policy
- Nadgledati korisničke accounte i resurse
- Pripremiti se za administriranje serverskih resursa
- Konfigurirati server da nadgleda sistemske performanse
- Nadgledati sistemske performanse
- Upravljati driverima, konfigurirati potpisivanje drivera i vraćanje starih drivera
- Upravljati čvrstim diskovima
- Upravljati pohranom podataka
- Vraćati podatke koji su na neki način uništeni (disaster recovery)
- Održavati softver koristeći Microsoft Software Updates servise

Nastavne cjeline: -

Natavni materijali: Originalna MOC literatura i probne verzije slijedećeg softvera: - Microsoft Windows 2003 server

Predznanje: CompTIA A+ certifikacija ili ekvivalentno znanje, CompTIA Network+ certifikacija ili ekvivalentno znanje

Priprema za ispit: 70-290: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne