Adobe Fireworks CS3 – obrada slike

Lokacije
Infokatedra d.o.o.
Prilaz Gjure Deželića 62
10000 Zagreb
Tel: 01/4840-064
Fax: 01/4840-065
Adobe Fireworks mnogi uspoređuju sa programom Adobe Photoshop. Iako su oba rasterska programa namijenjena obradi fotografija, Fireworks je više orijentiran pripremi slika za web stranice.

Osim velikog broja alata za slikanje i iscrtavanje staza, Fireworks omogućava i jednostavnu optimizaciju slike. Mislite li se profesionalno baviti izradom web stranica ili iz hobija, Adobe Fireworks CS3 je Vaš nezaobilazan izbor, ne samo radi velikog broja mogućnosti već i odlične kompatibilnosti sa ostalim Adobe proizvodima (Dreamweaver, Flash).

Cilj
Seminar ima cilj osposobiti polaznika za obradu grafike korištenjem programa Adobe Fireworks CS3. Polaznik uz vještine rasterske i vektorske obrade, ovladava svim alatima za selekciju, rezanje i obradu slike. Uz navedeno, polaznik stječe praktična saznanja kako kreirati gumbe za navigaciju, izraditi animirane gifove, spremiti određene dijelove slike za kasnije korištenje u ostalim Adobe programima i sl.

Sadržaj

 • Uvod – rasterska i vektorska grafika, rezolucija, modeli boja, radna površina, osnovni alati
 • Slojevi (Layers) – paleta Layers i njezina upotreba
 • Vektori – vektorski alati, krivulje i ispune
 • Transformacija i poravnanja
 • Tekst – alati, postavke, izobličavanje
 • Rasteri – ubacivanje slike, selekcija, izrezivanje, kopiranje, kist, olovka, Gradient alat, Paint Bucket alat
 • Toniranje i fokusiranje – alati i njihova primjena
 • Prilagodba boja i filtri – Levels, Curves, Hue/Saturation, Brightness/Contrast, sjena, svjetlina
 • Maske i kombiniranje putanja – primjena maski, spajanje i rezanje putanja
 • Web alati – Hotspot alat, Slice alat, stvaranje hiperveza, rezanje slike na djelove, kreiranje gumba i njegova stanja
 • Animacije i Behaviors – izrada animiranih .GIF slika, Pop-Up Menu, Swap Image
 • Optimizacija – Optimize paleta, formati slike i kompresija
 • Izrada logotipa
 • Izrada Dizajna Web stranice - definicija prostora kod izrade stranice (Portalski prikaz sadržaja, Korporativne stranice te dizajnerski pristup)

Predznanje
Seminar zahtijeva predznanje seminara: PO01 Osnove PC računala i Windows XP ili odgovarajuće znanje.

Nastavni materijal
Softver: Adobe Fireworks CS3
Priručnik za polaznike: "Adobe Fireworks CS3 – obrada slike", autori: grupa autora

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne