ASP .NET I – Uvod u programski alat

Lokacije
Infokatedra d.o.o.
Prilaz Gjure Deželića 62
10000 Zagreb
Tel: 01/4840-064
Fax: 01/4840-065
Što je to Internet? Kako on zaista izgleda? Od čega je napravljen? Kako programeri vide Internet? Većina današnjih web stranica koristi odgovore na ova pitanja, te se sve više i više nazivaju web aplikacijama. Web aplikacija je dinamička Internet stranica koja ima visoki nivo interakcije sa udaljenim korisnikom.

Samim time ona je distribuirana. Osnove ASP .NET tehnologija tiču se komunikacije .NET platforme sa Internet tehnologijama, te kako kombinirati HTML, VB .NET i JavaScript ili VBScript jezike u izradi kvalitetne, stabilne i funkcionalne web aplikacije. Za izradu web aplikacija koristi se Visual Studio .NET alat. Nova verzija 2.0 uvodi novi mehanizam pokretanja stranica i njihove međusobne komunikacije.

Cilj
Cilj seminara je upoznati polaznika osnovnim konceptima koje .NET tehnologija koristi u svrhu omogućavanja rada aplikacija koje se nalaze na udaljenim serverima. Polaznik kroz seminar uči kako iskoristiti znanje Visual Basic .NET programskog jezika za pisanje dinamičkih web stranica, te se upoznaje sa nizom protokola, pravila i standarda koje te stranice mogu koristiti da bi postigle svoju funkcionalnost. Nakon završetka seminara polaznik je sposoban pisati manje zahtjevne internet aplikacije kao što su razni brojači, stranice sa porukama i slično.

Sadržaj

 • Osnovne funkcionalnosti .NET frameworka na Internetu – on-line programiranje, kako se programira na serveru koji može biti jako daleko, ograničenja web tehnologija
 • Izrada projekta na Internetu – kako kreirati projekt na serveru koristeći Microsoft Visual Studio Arhitect.
 • Hello World primjer web stranice i JIT – Just In Time kompajliranje stranica za različite klijent platforme.
 • HTTP i HTML specifikacije – specifikacije standarda internet tehnologija
 • Metode prijenosa podataka na serveru – POST i GET metode komunikacije između stranica
 • Podešavanje i administracija IIS – Internet Information Service server, kako se koristi i administrira
 • Visual Studio 2005 i integrirani testni Web server
 • Web kontrole – korištenje web kontrola i dizajniranje stranica pomoću njih. Po čemu se web kontrole razlikuju od Windows kontrola.
 • Konfiguracijske datoteke – kako podesiti server da za pojedine stranice podešava određene vrijednosti
 • Izrada jednostavnijih web stranica – vježbe kroz koju polaznik prikuplja iskustvo za izradu osnovnih dinamičkih web stranica koristeći web forme.

Predznanje
Seminar zahtijeva predznanje seminara: PG01 Microsoft Visual Basic .NET 2.0 I - Uvod u programiranje ili odgovarajuće znanje.

Nastavni materijal
Softver: Microsoft Visual Studio 2005, Internet Information Services server, MSDN.
Priručnik za polaznike: "ASP .NET – uvod u programiranje", autor: Miroslav Lakotić, MCP

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne