Osobni razvoj - Rijeka
Ukupno: 51
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacije:
Trajanje:
4 sata
Riječ LEADERSHIP čini 10 slova, a svako slovo predstavlja jednu tajnu leadershipa. Kroz interaktivni seminar otkrivaju se i obrađuju tajne leadershipa „slovo-po-slovo“.
Lokacije:
Ovim treningom osvijestit ćete važnost komunikacije u poslovanju te koristeći razne alate naučiti kako optimizirati proces prijenosa poruke između Vas i Vaših suradnika u želji za ostvarivanjem boljih poslovnih rezultata.
Lokacija:
Trening pruža smjernice primarno u uvid, ovještavanje, prihvaćanje i poticaj na promjenu stila ponašanja na način da se izgradi pozitivan stav prema asertivnosti kao strateškoj i učinkovitoj komunikaciji koja potiče osobni razvoj osobne komunikacije a ujedno ima veliki utjecaj u timu/ organizaciji gradeći tako nekonfliktno ozračje. (Rijeka, Hotel Jadran: 11. listopada 2011.)
Lokacija:
Trajanje:
20 školskih sati
Lovran: Hotel Excelsior, 23. - 25. veljače 2012.
Lokacija:
Trajanje:
6 sati
Uspješna komunikacija i prezentacija osnovna su vještina svakoga tko radi s drugim ljudima, a naročito ako ih želi voditi. Razina komunikacije može biti sila koja će ograničiti razvoj organizacije preko određene razine.
Lokacije:
Civilno društvo ide ruku pod ruku s demokracijom.
Lokacije:
Kreirajte trening prema vašim potrebama i željama
Lokacije:
Udruživanje neprofitnih organizacija u organizacijske oblike tipa mreža i koalicija često je pozitivno rješenje kojim se povećava legitimitet organizacija članica mreže (koalicije), ali i njihov utjecaj na važne dionike u zajednici (državi), na vlast te se često jača svijest javnosti o aktualnim temama i problemima.
Lokacije:
Kako bi se sustavno i sveobuhvatno moglo pristupiti rješavanju određenih problema ili zadovoljavanju potrebe u zajednici, često puta različiti akteri moraju međusobno surađivati te zajedničkim snagama rješavati problem, a to čine pisanjem zajedničkog prijedloga projekta ili potičući neke inicijative u zajednici u kojoj žive.
Lokacija:
Trajanje:
3 dana
Intenzivni trodnevni trening: struktura i izvedba javnog govora. Lovran: Hotel Park, 5. - 7. svibnja 2011.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija