Strani jezici - Rijeka
Ukupno: 45
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Pripada južnom ogranku semitskih jezika pa time i afroazijskoj jezičnoj porodici. U širem smislu, arapski jezik obuhvaća veliki broj različitih govornih oblika koji su se u zadnjih tisuću i pol godina koristili ili se još koriste.
Lokacija:
Tečaj je namjenjen djeci uzrasta od 5-7 godina.
Lokacija:
Tečaj je namjenjen mladima uzrasta od 7-12 godina.
Lokacija:
Pripada zapadno germanskim jezicima, a osim u Velikoj Britaniji, Australiji, Kanadi, Novom Zelandu i SAD-U, govori se u većini zemalja Comonwealtha.
Lokacija:
Trajanje:
102 sata
Djeci i mladeži omogućeno je neprekidno pohađanje nastave stranih jezika, od vrtića do završetka školovanja i stjecanja međunarodno priznatih diploma.
Lokacija:
Trajanje:
68 sati
Djeci i mladeži omogućeno je neprekidno pohađanje nastave stranih jezika, od vrtića do završetka školovanja i stjecanja međunarodno priznatih diploma.
Lokacija:
Tečaj je namjenjen maturantima.
Lokacija:
Nudimo specijalizirani tečaj prevođenja na engleski jezik za potencijalne prevoditelje i sudske tumače.
Lokacija:
Tečaj je namjenjen mladima.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija