Tag 'action script'
Ukupno: 41
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
40 sati
ASP tehnologija omogućava lagano kreiranje web stranica sa mogućnosti vezanja na baze podataka i datoteke. U jeziku su podržane gotove komponente za kreiranje rotirajućih oglasa, primanje i slanje elektronske pošte. Sintaksa ASP-a identična je Visual Basic Script-u.
Lokacija:
Rijeka
Trajanje:
20 sati
Tečaj traje 20 sati i namijenjen je polaznicima koje posjeduju osnovno znanje na računalu.
Lokacije:
Split,
Zagreb
Trajanje:
20 sati
Sve je veći trend izrade potpuno multimedijalnih web stranica sa atraktivnim izbornicima, animacijama i interaktivnosti. Takve stranice su izrađene u Adobe Flashu korištenjem ActionScripta. ActionScript je skriptni jezik kojim u Flash ubacujemo interaktivnost, upravljamo animacijom, te koristimo široku lepezu drugih mogućnosti. S obzirom da danas ima sve više interaktivnog sadržaja na Internetu, poznavanje ActionScript-a je nezaobilazno za Web dizajnere koji prate trendove.
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
20 sati
Nastavak seminara Flash: Rich Content Creation predstavlja nadogradnju Vašeg znanja kroz razvoj aplikacija pomoću skriptnog jezika ActionScript. Korištenjem skripti u Flash unosimo interaktivnost i široku lepezu novih mogućnosti.
Trajanje:
3 dana
This 3-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to utilize Windows PowerShell for administering and automating administration of Windows Server 2008. The course focuses on cmdlets, script structure and flow control, language syntax, and implementation details of scripting administrative tasks using COM, WMI, and .NET foundations.
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
40 sati
VBS je skriptni jezik prilagođen za razvijanje aplikacija na Internetu. Zasniva se na sintaksi Visual Basic-a, od kojeg je naslijedio izrazitu intuitivnost. Unutar seminara pokrivene su osnove programiranja na webu, programiranje na strani klijenta te uvod u Active Server Pages.
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
150 sati
Računalni operatori za oblikovanje Internet stranica - Web dizajneri kreiraju identitete kojima se privatne i pravne osobe predstavljaju na Internetu. Njihov zadatak je osmišljavanje strukture i načina predstavljanja, kreiranje vizualnih identiteta, reklamnih poruka, video i zvučnih zapisa te aktivnih formulara za interakciju/komunikaciju sa posjetiteljima.
Lokacija:
Bjelovar
Trajanje:
220 sati
Cilj programa je osposobljavanje polaznika za izrad web stranica.
Lokacija:
Samobor
Trajanje:
150 sati
Program obrazovanja Web dizajner osposobljava polaznike za samostalno pripremanje, dizajniranje i izradu sadržaja za Web, i to kompletno od početne ideje, preuzimanja materijala, odabira tehnologija, osmišljavanja funkcionalnosti, pripreme slika, izrade animacija, te postavljanje stranica na server i njihovo završno testiranje.
Lokacije:
Split,
Zagreb
Trajanje:
130 sati
Današnji marketing izrazito je ovisan o kvalitetnoj promociji tvrtke na internetu. Kvalitetan dizajn web stranice donosi stalne posjetioce, pridonosi ozbiljnosti tvrtke i donosi veću konkurentnost na tržištu. Upravo su Web dizajneri specijalisti koji će izradom i ažuriranjem web stranice stvoriti sliku o tvrtci na Internetu.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija