Tag 'html'
Ukupno: 80
Lokacija:
Zagreb
Cilj seminara je polaznike naučiti osnovnim mogućnostima aplikacije što uključuje sastavljanje HTML stranica koje sadrže tekst, slike, hiperlinkove, obrasce i sl. te postavljanje web site-a na Internet.
Lokacija:
Varaždin
Trajanje:
20 sati
Macromedia Flash je razvojni alat za kreiranje interaktivnih web sadržaja neovisnih o platformama korisnika te prilagodljivih različitim brzinama pristupa Internetu.
Lokacija:
Zagreb
Cilj seminara je osposobiti polaznike kreiranju Web stranica koristeći sve mogućnosti koje HTML pruža te oblikovati više stranica u povezanu i smislenu cjelinu.
Lokacija:
Varaždin
Trajanje:
20 sati
Znati HTML znači aktivno se uključiti u svijet Interneta, na privatnom ili poslovnom planu. Ovaj seminar daje polaznicima znanje kako napraviti web stranicu, kako tu stranicu obogatiti multimedijalnim sadržajem (slika, zvuk) i na koji ju način povezati sa ostalim stranicama u projektu ili na Internetu.
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
20 sati
Znati HTML znači aktivno se uključiti u svijet Interneta, na privatnom ili poslovnom planu. Ovaj seminar daje polaznicima znanje kako napraviti jednostavnu web stranicu, kako tu stranicu obogatiti sadržajem (slika, tekst) i na koji ju način povezati sa ostalim stranicama u projektu ili na Internetu.
Trajanje:
8 sati
Znati HTML znači aktivno se uključiti u svijet Interneta, na privatnom ili poslovnom planu. Ovaj seminar daje polaznicima znanje kako napraviti web stranicu, kako tu stranicu obogatiti multimedijalnim sadržajem (slika, zvuk) i na koji ju način povezati sa ostalim stranicama u projektu ili na Internetu.
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
10 sati
HTML je neophodan za razumijevanje prikaza elemenata na web stranici te za izradu kvalitetnih i optimiziranih web stranica. Svaki web dizajner u nekoj fazi izrade web stranica treba izvršiti izmjene unutar samog koda, poput umetanja JavaScript-a i sl.
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
20 sati
Javascript je jednostavan programski jezik koji umećemo u HTML dokument da bi uz pomoć njega mogli pristupiti elementima web stranice proširujući na taj način njene mogućnosti. Uz pomoć Javascripta vaše će stranice postati interaktivne i dinamične, a potreba komunikacije sa serverom svesti će se na minimum.
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
20 sati
Pojavom .NET-a i integracijom ASP-a u .NET ubrzana je i pojednostavljena izrada web aplikacija. Jednostavne web stranice brzo i kvalitetno se mogu izraditi već za nekoliko minuta, puna funkcionalnost postiže se korištenjem naprednih mogućnosti ASP .NET tehnologije uz minimalno ili nikakvo poznavanje HTML sintakse.
Lokacija:
Rijeka
Trajanje:
200 sati
Izrada web stranica u HTML-u, izrada web stranica u Macromedia Dreamweaveru i CSS-u, animacije za web, Flash i multimedia, obrada slike za web, Photoshop i objava stranica na internetu.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija