Ruski jezik
Ukupno: 94
Izaberite grad:    Zagreb   Split   Rijeka   Varaždin   Osijek   Pula  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Cilj ovog tečaja je usvajanje poslovnog vokabulara i vještina kroz točno definirane poslovne situacije i teme.
Lokacija:
Naši dinamični programi pokrivaju teme iz svakodnevnog života.
Lokacija:
Članovi Byronovog profesionalnog tima osmislili su popularne i dinamične tečajeve i treninge za specifične potrebe struke.
Lokacija:
Poluindividualne tečajeve čine dvije ili tri osobe istog jezičnog predznanja spremne za učenje jezika koji ih interesira.
Lokacija:
Osnovni je cilj tečajeva steći temelje stranog jezika u grupi od 2-3 polaznika.
Lokacija:
Trajanje:
70 nastavnih sati
Program je namijenjen poslovnim ljudima koji trebaju komunicirati na stranom jeziku sa stranim partnerima sigurno, slijedeći kodeks poslovnog ponašanja strane zemlje.
Lokacija:
Trajanje:
60 sati
Program za predškolsku djecu podrazumijeva učenje stranog jezika kroz igru, priče, brojalice, zagonetke, crtanje, pjevanje, plesanje i glumu.
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Svrha radionica je postizanje izražajnosti i funkcionalnosti govora a namijenjena je novinarima, televizijskim djelatnicima, glumcima, poslovnim ljudima, profesorima.
Lokacija:
Trajanje:
3 dana
Cilj ovog tečaja je u kratkom vremenu, kroz strogo definiran i vođen program s polaznicima usvojiti i primjeniti određena stečena znanja.
Lokacija:
Trajanje:
70 sati
Nastavni programi Centra izrađeni su na temelju dokumenta Vijeća Europe - Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija