Usluge
Ukupno: 99
Izaberite grad:    Zagreb   Rijeka   Split   Zadar   Osijek   Bjelovar  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Smart škola pruža poduka iz svih školskih predmeta u terminima prema dogovoru.
Lokacija:
Svi programi na našim tečajevima predviđaju pripremu iz onih predmeta koji se traže za razredbeni ispit.
Lokacija:
Programi se ostvaruju cijele kalendarske godine, a strukturirani su po cjelinama kao programi prevencije školskog neuspjeha, ispravljanja loših ocjena tijekom školskih praznika, kontinuirane pomoći u učenju te "programi plus" za one koji žele više.
Lokacija:
Svi programi na našim tečajevima predviđaju pripremu iz onih predmeta koji se traže za razredbeni ispit.
Lokacija:
Prevodilački tim Lingua Grupe uspješno odgovara na vaše potrebe prevođenja sa stranog jezika na hrvatski jezik, te s hrvatskog jezika na strane jezike.
Lokacija:
Prijevodi su brzi i kvalitetni, a ukoliko želite, može ih lektorirati izvorni govornik ciljanog jezika. Stalnim klijentima nudimo posebne pogodnosti.
Lokacija:
Nitko ne tvrdi da se svaki učenik ne može i sam pripremiti za državnu maturu. Međutim, državna matura je ispit od presudnog utjecaja na daljnji tijek tvojega visokog obrazovanja jer samo visoki postotak riješenih testova daje ti za pravo nadati se uspjehu i upisu na željeni fakultet.
Lokacija:
Trajanje:
100 sati
Program u POU Samobor postoji već četiri godine. Od ovoga proljeća program sufinancira Grad Samobor i Grad Sveta Nedelja sa šezdeset posto cijene koštanja programa.
Lokacija:
Programi priprema osmišljeni su za svaki pojedinačni fakultet, odnosno grupaciju fakulteta te za više škole.
Lokacija:
Trajanje:
140 sati
Cilj programa je pripremiti kandidata za ispit.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija