Francuski jezik - Zagreb
Ukupno: 99
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Berlitz nudi jezičnu poduku i interkulturalni trening kako za pojedinačne zaposlenike tako i za cijelu tvrtku.
Lokacija:
Osnovni cilj naših programa je razviti i unaprijediti Vašu komunikativnu kompetenciju, dakle pripremiti Vas za snalaženje u različitim situacijama poslovnoga konteksta, bilo da surađujete s konzultantima, revizorima, sponzorima, pohađate seminare i slično. Više nije dovoljno moći razumjeti, već i da vas razumiju.
Lokacija:
Trajanje:
70 sati
Lingualab tečajevi poslovnog jezika polaznicima omogućuju stjecanje jezičnih i ostalih vještina potrebnih u raznim poslovnim situacijama.
Lokacija:
Trajanje:
70 nastavnih sati
Program je namijenjen poslovnim ljudima koji trebaju komunicirati na stranom jeziku sa stranim partnerima sigurno, slijedeći kodeks poslovnog ponašanja strane zemlje.
Lokacija:
Trajanje:
70 sati
U današnjem poslovnom svijetu vješto korištenje stranog jezika i sigurnost u komunikaciji s poslovnim partnerima od iznimne je važnosti za uspješno poslovanje. Poslovnim ljudima strani jezik je sredstvo za postizanje poslovnih rezultata, stoga Angla naglasak u podučavanju stavlja na govor i slušanje, ne zanemarujući pri tom ni vještine čitanja i pisanja.
Lokacija:
Tečaj poslovnog jezika namijenjen je onima kojima je u poslu potrebno znanje određenog jezika.
Lokacija:
Trajanje:
60 sati
Program za predškolsku djecu podrazumijeva učenje stranog jezika kroz igru, priče, brojalice, zagonetke, crtanje, pjevanje, plesanje i glumu.
Lokacija:
Trajanje:
70 sati
Ovo je klasičan tečaj stranog jezika s elementima poslovnog jezika, koji se u potpunosti prilagođava svakom polazniku posebno. Dinamika održavanja tečaja je 2x2 sata ili 1x3 sata tjedno.
Lokacija:
Ovaj tečaj je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika. Vrijeme, dinamika i način rada dogovaraju se s polaznicima kao i teme i potrebne vještine.
Lokacija:
Trajanje:
2 tjedna
Tečajevi traju dva tjedna, odnosno 10 radnih dana s 3 nastavna sata dnevno. Namijenjen je svima onima koji nisu u mogućnosti pohađati klasični tečaj tijekom godine. U kratkom roku možete naučiti osnove stranog jezika ili usavršiti jezik koji već govorite.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija