Strani jezici
Ukupno: 572
Izaberite grad:    Zagreb   Split   Rijeka   Osijek   Karlovac   Pula  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacije:
U ponudu smo uvrstili posebne tečajeve engleskog namijenjene pravnicima i svima zainteresiranim za usavršavanje engleskog jezika na području prava.
Lokacija:
Spada u romanske jezike. Prvenstveno se koristi u Francuskoj i njenim prekomorskim departmanima i teritorijima, u Belgiji, Luksemburgu, Monaku, Švicarskoj, Kanadi, te bivšim francuskim i belgijskim kolonijama.
Lokacije:
Francuski jezik, poput talijanskog, španjolskog, portugalskog i rumunjskog pripada skupini romanskih jezika, tj. onih jezika koji su proizašli iz latinskog jezika.
Lokacija:
Spada u semitske jezike afro-azijatske skupine jezika kojim govori 6 milijuna ljudi, uglavnom u Izraelu, dijelovima palestinskih područja, SAD-u i u židovskim zajednicama širom svijeta.
Lokacija:
S polaznicima dogovaramo dinamiku i ukupan broj sati.
Lokacije:
Naš moto je da je svaki pojedinac poseban, drugačiji i osobit. S time je povezana i naša ponuda individualnih tečajeva.
Lokacija:
S polaznicima dogovaramo dinamiku i ukupan broj sati.
Lokacije:
Trajanje:
1 mjesec
Organiziramo posebne, intenzivne tečajeve u trajanju od mjesec dana.
Lokacija:
Trajanje:
30 sati
Intenzivni dvotjedni tečaj WISPRA organizira u vlastitim suvremeno opremljenim prostorima ili u prostorima naručitelja.
Lokacije:
Konverzacijski tečaj enegleskog jezika obrađuje aktualne teme kroz interaktivan odnos polaznika i predavača koji je izvorni govornik engleskog jezika.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija