Njemački jezik
Ukupno: 216
Izaberite grad:    Zagreb   Split   Karlovac   Osijek   Rijeka   Pula  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
68 sati
Svi Byron tečajevi su pomno osmišljeni s jasnom vizijom cilja koji u početku možda djeluje kao dalek.
Lokacija:
Članovi Byronovog profesionalnog tima osmislili su popularne i dinamične tečajeve i treninge za specifične potrebe struke.
Lokacija:
Trajanje:
70 sati
Tečaj je namjenjen pravnicima, odvjetnicima, zaposlenicima u državnoj upravi i studentima prava.
Lokacija:
Poluindividualne tečajeve čine dvije ili tri osobe istog jezičnog predznanja spremne za učenje jezika koji ih interesira.
Lokacije:
Trajanje:
160 sati
Osnovni smisao ovih tečajeva je učenje u skupini od 2 do 3 polaznika.
Lokacija:
Osnovni je cilj tečajeva steći temelje stranog jezika u grupi od 2-3 polaznika.
Lokacija:
Trajanje:
70 nastavnih sati
Program je namijenjen poslovnim ljudima koji trebaju komunicirati na stranom jeziku sa stranim partnerima sigurno, slijedeći kodeks poslovnog ponašanja strane zemlje.
Lokacija:
Osnovni cilj naših programa je razviti i unaprijediti Vašu komunikativnu kompetenciju, dakle pripremiti Vas za snalaženje u različitim situacijama poslovnoga konteksta, bilo da surađujete s konzultantima, revizorima, sponzorima, pohađate seminare i slično. Više nije dovoljno moći razumjeti, već i da vas razumiju.
Lokacija:
Trajanje:
70 sati
Lingualab tečajevi poslovnog jezika polaznicima omogućuju stjecanje jezičnih i ostalih vještina potrebnih u raznim poslovnim situacijama.
Lokacija:
Trajanje:
70 sati
U tečajevima poslovnog jezika naučit ćete nove riječi i fraze vezane za poslovno okruženje, razvit ćete vještinu slušanja i vođenja diskusija te steći sigurnost u korištenju stranog jezika.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija