Njemački jezik
Ukupno: 216
Izaberite grad:    Zagreb   Split   Karlovac   Osijek   Rijeka   Pula  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
30 sati
Za ovu vrstu tečajeva, podrazumijeva se, da već dosta dobro vladate gramatikom i željeli biste svoje postojeće znanje upotpuniti upravo na način da komunicirate na stranom jeziku i bavite se temama koje se tiču vašeg interesa.
Lokacija:
Trajanje:
30 sati
Konverzacija je najvažnija jezična vještina, jer nam omogućava da u direktnoj komunikaciji izmijenimo informacije sa sugovornikom.
Lokacija:
Konverzacijski tečaj odvija se jednom tjedno u trajanju od dva školska sata.
Lokacija:
Namijenjena ovog tečaja je usavršavanje već dobro vladajućeg stranog jezika.
Lokacije:
Trajanje:
66 sati
Ovi profesionalni seminari i radionice, omogućuju vam da kroz niz stručnih seminara i radionica poboljšate svoje liderske i komunikacijske vještine te unaprijedite poslovanje Vaše tvrtke.
Lokacija:
Tečaj je namjenjen polaznicima koji žele usavršiti znanje jezika i upoznati kulturni život i medije zemlje njemačkog, engleskog i talijanskog govornog područja.
Lokacija:
Cilj ovog tečaja je usvajanje poslovnog vokabulara i vještina kroz točno definirane poslovne situacije i teme.
Lokacija:
Trajanje:
15 sati
Učenje stranog jezika uključuje razvoj četiri osnovne vještine: konverzaciju, slušanje s razumijevanjem, vještinu pismenog izražavanja i pravilnu uporabu gramatičkih struktura.
Lokacija:
Trajanje:
70 sati
Nudimo tečajeve specifičnih sadržaja, prilagođene zahtjevima polaznika s usmjerenjem na određenu struku (pr. poslovni jezik, financije i sl.).
Lokacija:
Kroz čitanje, pisanje, slušanje, konverzaciju i situacije iz svakodnevnog života ovladati ćete njemačkim jezikom te se upoznati sa kulturom i tradicijom njenog naroda.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija